Güvenli Annelik

Güvenli Annelik Spot Filmi

“Güvenli Annelik Programı” doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezi salonlarında gösterilecek, güvenli annelik eğitimini tanıtıcı mini filmler hazırlandı. TAP Vakfı’nın Güvenli Annelik programına ait beş eğitim modülünü kapsayacak şekilde, 5 setten oluşan, her biri 60-90 sn. uzunluğunda 13 mini film üretildi. Filmler fotoğraflar ve TAP Vakfı tarafından hazırlanmış mesajlardan oluşmaktadır.

Minifilmler bir CD içinde, öncelikle Güvenli Annelik çalışan illere verilmektedir.