Haberler

10-11-12 Nisan Bayburt Ram Ergene Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayı

BAYBURT RAM ERGENE CİNSEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇALIŞTAYI

Okul psikolojik danışmanlarını cinsel eğitim ve danışmanlık konusunda daha donanımlı, güçlü ve yapıcı bir noktaya taşımak amacıyla yapılandırılan Ergene Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayları’nın 14.’sü, Bayburt Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Bayburt’da düzenlendi. Daha önce aynı ilde, yine Bayburt RAM işbirliği ile ilkokul-ortaokul kademelerinde görev yapan danışmanlar için bir çalıştay gerçekleştirilmişti, bu ikinci çalıştay lise psikolojik danışmanlarına yönelik olarak hazırlandı.

10-11-12 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaya, Bayburt RAM’da ve çeşitli okulların lise kademelerinde görev yapan 20 psikolojik danışman katıldı. Çalıştaya, vakfımızdan Eğitimci Efsun Sertoğlu ve Psikolog Nurgül Öztürk kolaylaştırıcılık yaptı.

3 günlük çalıştay süresince psikolojik danışmanların;

·       Cinselliğe yaklaşımlarını ve cinsellikle ilgili değerlerini fark etmelerini sağlayarak bilgilendirme-danışmanlık süreçlerinde objektif bir duruş sergilemelerini,

·       Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, cinsel haklara saygılı, özel hayatın sınırlarını koruyabilen bir eğitim-danışmanlık ortamı oluşturmalarını,

·       Yetişkinden çocuğa yönelen cinsel şiddeti önleyici ve çocuğu koruyucu yöntemler geliştirmelerini,

·       Cinsellik kavramına ve ergenin cinsel gelişim sürecine bütünsel bir perspektifle yaklaşarak öğrencilerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi yönünde adım atmalarını destekleyecek çalışmalar yapıldı.

Çalıştaya tanışma ve beklentilerin tanımlanması ile başlandı. Cinsel eğitim ve danışmanlık sürecinde uyulması gereken etik ilkeler konuşuldu. Ardından, katılımcıların “cinsellik” kavramına yükledikleri anlamları ve cinselliğin konuşulabilirliği konusunda bulundukları yeri fark etmelerini sağlamak amacıyla yapılandırılan “Cinselliğe Yaklaşım” oturumuna geçildi. Sonraki bölümde ise ergenlik dönemi değişimleri, cinsel organlar/üreme organları ve işleyişi gibi konularla ilgili bilgi aktarıldı.

Çalıştayın ikinci gününde, “Değerler ve Öğrenciye Yansıyanlar” oturumunda katılımcıların cinsellik konusundaki değerlerini ve bu değerleri öğrencilere nasıl yansıttıklarını fark etmeleri amacıyla çalışmalar yapıldı. Ardından “Giydirilmiş Kimlik: Kadınlık ve Erkeklik” oturumuna geçildi ve toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyetçi terminoloji ve yaklaşımlar, cinsiyet ayrımcılığı konuları tartışıldı. Sonrasında Cinsel Sağlık Eğitim Programı kapsamında lise kademelerinde uygulanan çalışmaların içerik, yöntem ve materyalleri paylaşıldı. Son bölümdeki “Güvenli Cinsellik” oturumunda ise cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, doğurganlığın düzenlenmesi, yasal çerçeve konuları ele alındı.

Çalıştayın son gününe “Okulda Gör(ün)mesi Zor Varoluşlar: LGBTİ Öğrenciler” oturumu ile başlandı. Bu bölümde; biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolü, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, önyargı, ayrımcılık, homofobi, transfobi kavramları ve LGBTİ ergenlerin/gençlerin neden ve nasıl desteklenmesi gerektiği tartışıldı. Ardından, cinsel eğitim ve danışmanlık sürecinde ergenlerle/gençlerle nasıl konuşulması ve gelen soruların nasıl cevaplanması gerektiği konuşuldu.

Çalıştayın son oturumunda, psikolojik danışmanların öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler ile yapmayı düşündükleri çalışmalar üzerinde duruldu, eylem planları hazırlandı. Katılımcılardan, çalıştayın beklentilerini ne ölçüde karşıladığına ve üç günlük çalışma sürecine dair sözlü geribildirim alarak çalıştay tamamlandı.

“Bu çalışma bana çok şey kattı. Önceden öğrencim gelip bana adetle ilgili soru sorsa, danışsa ne diyeceğimi bilemeyip konuyu değiştirirdim herhalde ama şu anda tüm bildiklerimi rahatça aktarırım.”   

“Benim için 25 yaşına kadar cinsel organlar ve cinsellik hep ‘şey’ idi, bunları dile bile dökemezken şimdi organların isimlerini rahatça söyleyebiliyor, cinsellikle ilgili konuları rahat konuşabiliyorum. Bir danışman olarak bu benim için çok önemli bir kazanım.”

“İlk çalıştaya da katılmıştım, sonrasında ilkokul kademeleri ile çalışmalar yürüttük, çocukların geri dönüşleri çok güzeldi. Lise biraz daha korkutucu geliyordu ama şu anda çok rahatım, lisede bu çalışmaları yapabilecek gücü kendimde buluyorum.”

 “Bu yıl atandım, ilk kez böyle bir çalıştay deneyimim oldu. Çok fazla bilgi eksiğim olduğunu fark ettim, bu eksikleri kapatmak için çok faydalı bir çalışma oldu. Ayrıca cinsellik hakkında konuşurken rahat hissetmediğimi gördüm, çalıştay beni bu anlamada da rahatlattı. Sıkılacağımı düşünerek gelmiştim ama uygulamaya dönük çalışmalar yaptığımız için sürecin nasıl geçtiğini anlamadım.”