Haberler

2020 Yılı Mütevelli Heyet Raporumuz Yayında

2020 yılı Mütevelli Heyet Raporu

TAP Vakfı olarak 35. yılımıza girdiğimiz 2020 yılında pandemi koşullarının kısıtlılıkları ve dijital iletişimin sunduğu olanaklarla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 2020 yılı faaliyetlerimizin tamamını incelemek için Mütevelli Heyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2020 yılında;

Kadınları Güçlendirme Programımız kapsamında

 • 31 ilde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), Bakanlıklara bağlı kamu kurumları dahil 131 kurumun işbirliğiyle, sayısı 300’e ulaşan eğitimcilerle kadınlara ulaşmaya devam ettik.
 • Eğitim ve seminer programlarımızla 2126 kadına ulaştık. Ulaştığımız kadınların kadın sağlığı, genel sağlık ve aile sağlığı konularında koruyucu davranışlar geliştirmesinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı, etkili iletişim, cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddet, haklar gibi konularda sosyal alanda da güçlenmesini destekledik. 
 • Eğitimci ekibimizi iki yeni eğitimci eğitimi uygulaması sonunda 42 yeni eğitimcinin katılımıyla büyüttük. 
 • Eğitim programlarımızın dijital dönüşüm sürecini başlattık ve program içeriklerimizi TAP Vakfı Akademi öğrenme platformunun Kadın Sağlığı bölümünde yayınladık.
 • Kooperatifleşerek iş hayatına katılmayı hedefleyen 25 kadınla psikososyal destek çalışması yürüttük ve 100 kadınla farkındalık çalışması gerçekleştirdik.

Güvenli Annelik ve Danışmanlık Programı kapsamında

 • Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi hizmet birimleri olan ÇATOM’lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) ile 2016 yılı sonunda başladığımız çalışmaya devam ettik.
 • Yıl içerisinde 1510 kadına ulaştık. Gebelik öncesi, anne ve bebeğe doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, tedavi hizmetlerinin verilmesi, istenmeyen ve yüksek riskli gebeliklerin önlenmesi; gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonların tanımlanması, önlenmesi ve yönetimini kapsayan, anne ve bebek ölümlerinin ve komplikasyonlarının azaltılmasına yönelik danışmanlık sunduk.
 • Pandemi süresince görsel ve sesli mesajlarla güvenli annelik bilgilerinin yaygınlaşmasını sağladık
 • COVID-19 sürecinde güvenli annelik takibinde öne çıkan konuları danışmanlarımızla ele aldık kapasitelerini güçlendirdik
 • 10 ÇATOM birimiyle Güvenli Annelik Danışma Hattı çalışmamıza başladık

Güvenli Cinsellik ve Gençlik Çalışmaları kapsamında

 • 1 Aralık Gençlik Fonuyla 5. döneminde gençlik örgütlenmeleri ve gruplarının “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinliklerini desteklemeye devam ettik. Birlikte Yaşam İstasyonu, İED Gençlik Komisyonu, Ankara İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER), Pembe Yaka ve STAD, projelerini hayata geçirmek üzere desteklenen sivil toplum örgütleri ve girişimleriydi.
 • 1 Aralık Farkındalık Etkinlikleriyle bugüne kadar güvenli cinsellik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gençlere yönelik olarak düzenlediğimiz etkinliklerimizi birçok üniversitede stant çalışmalarıyla destekledik. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kampüs hayatına ara veren üniversite gençleriyle 2020 yılında çevrimiçi etkinliklerle bir araya geldik.
 • Cinsel Sağlık Bilgi Hattı aracılığıyla 5345 kişiye canlı (telefonla) danışmanlık hizmeti verdik.

Cinsel Sağlık Eğitimi Programı kapsamında

 • 5262 öğrenciyle okul temelli cinsel sağlık eğitim uygulaması gerçekleştirdik.
 • Okul temelli cinsel sağlık uzaktan eğitim programı çalışmalarına başladık. Ortaokul Kademesi Okul Temelli Cinsel Sağlık Uzaktan Eğitim Programını oluşturduk.
 • Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştaylarıyla 102 psikolojik danışmanla bir araya geldik ve uygulamaya yönelik eğitim materyalleri paylaştık.
 • Ergen Gelişimi Bilgilendirme Platformu ergengelisimi.org ile bu alandaki bilgi ve deneyimimizi yaygınlaştırdık.
 • Çevrimiçi seminerlerle 150 psikolojik danışmanla bir araya geldik. Uzmanların katılımıyla çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler ile mücadele, ergenlik döneminde aile-psikolojik danışman iletişimi konularını ele aldık.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı kapsamında

 • Meslek Liselerinde “Eşitiz-Güçlüyüz” Çalışmasıyla 25 iş ve meslek danışmanı, 21 meslek lisesinin öğretmenleri ve 731 öğrenciyle farkındalık çalışmaları yürüttük. 
 • Pandemiyle kesintiye uğrayan çalışmamızın dijital platformlar aracılığıyla yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, 2020’nin son çeyreğinde 9. sınıf seminer çalışmalarımızın dijitale dönüştürülmesine başladık.
 • Eğitim Ortamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarıyla desteğiyle 14-18 yaş arası gençlere dönük olarak “güvenli/sağlıklı ilişki” perspektifiyle “Yakın İlişkiler ve Ben” broşürü hazırladık. Gençlerin okuldaki alan seçimlerinden kariyerlerine uzanan yolda cinsiyetçi olmayan bir bakış açısıyla ilerleyebilmeleri için farkındalık oluşturmak amacıyla Gençler “Bugününe ve Geleceğine Sahip Çık” ıyor videosu yayınladık. Okullarda öğretmenlerin kullanımı için faydalı olacağını ve sürdürülebilirliğe katkı sunmak hedefiyle” Toplumsal Cinsiyet ve Yaşamımıza Yansımaları” videolarını TAP Vakfı Akademi aracılığıyla yayınladık.

İletişim ve Savunuculuk Çalışmaları kapsamında

 • CİSÜ Platformu Güçlendirme Projesini yürüttü. Projenin ilk yılında
  • CİSÜ Platformu üye sayısını 18’den26’ya yükselterek kadınlar, gençler, engelliler, mülteciler, LGBTİ+’lar, HIV ile yaşayanlar başta olmak üzere farklı kilit grupların CSÜS haklarına erişimini odağına alan sivil toplum örgütleri, sağlık meslek örgütlenmeleri ve akademisyenlerin oluşturduğu ağını güçlendirme çalışmaları yürüttü.
  • Platform düzenlediği üç ayrı webinar ile CSÜS alanında çalışan STK’ler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve akademiden 500’e yakın kişiye ulaştı.
  • Pandemi Öncesi ve Sırasında Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetleri İzleme Raporu yayınladı.
 • Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları için Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Raporunu yayınladı.
 • Kasım Buluşmalarında 1000’e yakın katılımcıyla yeni normalin getirdiği ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda ergenlerin gelişim süreçleri ve sağlığını konuştuk.