Haberler

Kadın Sağlığı Eğitim Programı ile Kadınlar Bir Araya Geliyor

Kadın Sağlığı Eğitim Programı ile Kadınlar Bir Araya Geliyor

Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), kadınları cinsel sağlık/üreme sağlığı ve hakları konularında bilgilendirir ve kadınları bedensel, zihinsel ve sosyal yönden destekler. Programa katılan her kadının temel üreme ve cinsel koruyucu sağlık davranışlarını uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanır.

KSEP’in öncelikli hedef grubu, dezavantajlı bölgelerde geleneksel yaşam biçimi süren, sınırlı gelir ve düşük eğitim seviyesine sahip kadınlardır. Bununla birlikte, koruyucu cinsel ve üreme sağlığı konularına bütünsel yaklaşımı olan bir program olması nedeniyle genç yaş grubu ile ileri yaş grubu arasındaki her kadının katılımına açık bir programdır.

2018 yılında, 19 ilde, 72 eğitimci,  2019 kadın 13 hafta süren eğitim programımıza katıldı. Eğitimleri veren eğitimciler, Asam, ÇATOM, belediyeler, sosyal hizmet merkezleri ve STK’lar gibi kurumlarda aktif olarak çalışan kişilerden oluşuyordu.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı ile ;

  • Kadınların sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmetleri talep etmeleri,
  • Kadınların kendi bedenlerini, bedenlerindeki değişimleri ve ortaya çıkan riskleri anlayıp değerlendirebilecek farkındalığa sahip olmaları,
  • Kadınların hangi sağlık kuruluşlarına ne zaman nasıl başvuracaklarını bilmeleri,
  • Kadınların günlük yaşamlarını koruyucu sağlık davranışları temelinde değiştirmeleri,
  • Kadınların günlük yaşamlarındaki davranış ve ilişkilerini cinsellik ve üreme sağlığı ekseninde değerlendirebilmeleri,
  • Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sağlık risklerine karşı kendini koruyabilmeleri hedeflenerek birçok konuda bilgilendirilme yapıldı.

Bu süreçte katılımcılar eğitim sırasında birçok konuda bilgilenirken eğiticiler ve uygulayıcılar da kadınların deneyim aktarımları ve programın sonundaki paylaşımlarıyla bu süreçte karşılıklı olarak desteklendiler. Katılımcıların KSEP’e dair paylaşımları bizleri güçlendirmeye devam ediyor.

KSEP’in birçok kadının hayatına doğrudan etki etmesi ve değişimler yaratıyor olması bizlere güç veriyor. Aldığımız bu güçle 2019 yılındaki KSEP çalışmalarımıza devam ediyoruz.