Haberler

Altı İlde CSÜS Hizmet Çalıştaylarının Sonuç Raporları Yayında!

CİSÜ Platformu yerelde altı ile odaklı veri toplama ve savunuculuk çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mart-Haziran ayları arasında Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da çalıştaylar düzenlendi. Bu illerdeki cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin mevcut durumunu ortaya çıkarma ve bu hizmetleri iyileştirecek öneriler geliştirme amacını taşıyan çalıştaylarda CSÜS alanında deneyim sahibi kamu kurumlarından, yerel yönetimlerden ve sivil toplumdan uzmanlar bir araya geldi. Çalıştayların notlarından hareketle hazırlanan sonuç raporlarında, her il özelinde ortaya konulan tespit ve öneriler yer alıyor.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına erişimi artırmak amacıyla 30 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da, 10 Mayıs 2022 tarihinde Adana’da, 12 Mayıs 2022 tarihinde Gaziantep’te, 24 Mayıs 2022 tarihinde Eskişehir’de, 1 Haziran 2022 tarihinde İzmir’de ve 9 Haziran 2022 tarihinde Trabzon’da olmak üzere altı ilde yerel çalıştaylar düzenledi. Çalıştaylara altı ilden toplam yaklaşık 150 kişi katıldı.

CİSÜ Platformu üyesi dokuz STK’nin yanı sıra İstanbul’daki sağlık meslek kuruluşları, ilçe belediyeleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM) temsilcilerin katıldığı İstanbul çalıştayında, Aile Sağlığı Merkezlerindeki yetersizliklerin yanı sıra göçmenler, engelliler ve LGBTİ+’ların yaşadıkları sorunlar ele alındı. Adana ve Gaziantep’te gerçekleştirilen ve hijyenik ürünlere ve istenmeyen gebeliği önleyici yöntemlere erişim sorunlarına dikkat çekilen çalıştaylarda, Aile Sağlığı Merkezlerinde personel ve malzeme eksikliğiyle yeterli hizmet verilemediği vurgulandı ve halkın verilen hizmetlere dair bilgisini güçlendirmek için “İlk Adım İstasyonları” kurulması önerildi.

Sağlık birimleri arasındaki iç bilgi akışının bozulduğuna dikkat çekilen Eskişehir çalıştayında, sağlık sisteminde kurumsal hafızanın kaybolduğuna dikkat çekilerek, özellikle de sevk sisteminin sistematik şekilde düzenlenmesi gerektiği dile getirildi. İzmir’de gerçekleştirilen ve Aile Sağlığı Merkezlerinde cinsel sağlık birimlerinin kurulması önerisi geliştirilen çalıştayda ise randevu sistemi yerine sevk sisteminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yerel çalıştaylarının sonuncusu ise Trabzon’da gerçekleşti. Kırsaldaki halkın mahremiyet ortamı sağlanamadığı için sorunlarını dile getiremediğinin ve CSÜS hizmetlerinden mahrum kaldığının belirtildiği Trabzon çalıştayında, TRT Sağlık gibi bir kanal kurularak halkın CSÜS hakkında bilgilendirilebileceği ve farkındalığının artırılabileceği belirtildi.

Çalıştayların sonuç raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: