Haberler Toplantılar

Cinselliği ve Rolleri ile Güçlü Erkeklik-2014

Cinselliği ve Rolleri ile ‘Güçlü’ Erkeklik

TAP Vakfı olarak her yıl üreme sağlığı çerçevesinde düzenlediğimiz toplantılar bu yıl 1-2 Kasım 2014 tarihleri arasında ‘’Cinselliği ve Rolleri ile Güçlü Erkeklik” başlığı altında gerçekleşti. Erkek üreme sağlığından erkekliğin kültürel inşasına, erkekler arası ilişkilerden erkek cinselliğine kadar geniş bir yelpazede ele alınan konularla ilerleyen oturumlar atölye ve belgesellerle daha da zenginleşti.

“Erkeklerin Cinsel Sağlığı ve Üreme Sağlığı” başlığı altında gerçekleşen panelde İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu üreme sağlığı ve hastalığı konusunda hastaların çeşitli konularda doğru bilgilendirilmesi ve uzmanlara yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. TAP Vakfı Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Dr. Doğan Güneş Tomruk konuşmasında güvenli cinsellikte erkeğin rolüne ve erkek katılımının doğum kontrolündeki önemine değinerek HIV/ AIDS ile ilgili verileri katılımcılarla paylaştı.Cerrahpaşa Tıp öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Doğangün konuşmasında sünnetin çocuk üzerindeki etkilerini tartışmaya açarak sorulması gereken ilk sorunun “çocuğun yararı ne” olduğunu dile getirdi. Psikiyatrist Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım toplumsal rollerin cinselliğe etkilerini tartışarak erkek cinselliği ile ilgili mitlerden örnekler verdi.

 Erkekliğin Toplumsal ve Kültürel İnşası” başlıklı panelimizde Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil Sancar cinsiyet rolleri ve erkeklik modelleriyle ilgili çeşitli yaklaşımları ele aldı. Kaos GL’den Remzi Altunpolat panelin devamında Türk Sağı’nın siyasetin erkeklik söylemlerini geçmişten bugüne irdeledi.Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Cenk Özbay 15-25 yaş arası gençliğin ürettiği yeni bir dilin oluşturulduğunu ifade ederek daha az homofobik, daha eşitlikçi, daha çevreci , daha işbirlikçi, daha az pragmatik ve daha az neo-liberal bir erkeklik modelinin oluştuğunu vurguladı.Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi yazar Dr. Bülent Somay baba figürünün ortaya çıkışı, figürün Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki örneklerine, Doğu ve Batı halklarının baba figürüne bakışını değerlendirdi.

“ Erkeklik ve Erkeklerin İlişkileri” başlıklı panelimizde Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Demren cinsiyetin inşa edildiği ilk sosyal çevrenin aile olduğunu belirterek cinsiyet rollerini ne şekilde performe edeceğimizin  ailede öğrenildiğini ifade etti. AÇEV Baba Destek Programı’nda görev alan Hasan Deniz erkekliği en iyi karşılayan pratiğin babalık olduğunu dile getirerek iyi baba olmak için erkekliği dönüştürmek gerektiğine dikkat çekti. Konferansımıza bir trans birey babası olarak katılan Uzm. Dr. Zeki Yalçınoğlu oğlunun bir kız çocuğuyken geçirdiği süreçlerle ilintili paylaşımlarda bulundu. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozok erkeklerin ataerkil sistemde kendilerini güçlü kılacak duygularını ifade ettiklerini fakat kırılgan görülebilecek duygularını ifade etmekten kaçındıklarını, bu duygularını ataerkil ilişkiler içinde maç sonrasında ağlamak gibi daha meşru görülen yerlerde ifade etmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

 “Erkeklikten Kaçış Yolları” başlıklı panelimizde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Yardımcı cinsiyetin inşa edilen bir süreç olduğunu, bu bağlamda erkekliğin de tarihsel olarak değişip dönüştüğünü belirterek tek bir erkeklikten söz edemeyeceğimizin altını çizdi. Panelimizin devamında Erkek Muhabbeti’nden Bilhan Gözcü her erkeklik pratiğinin cinsiyetlendirilmiş bir toplumsal yaşam ve cinsiyetlendirilmiş bir ekonomi olabileceğinin farkında olmak gerektiğini vurguladı.Vakfımızın eğitimcilerinden Eylem Karakaya vakfımızca yürütülen Erkek Sağlığı Eğitim Programı üzerinden deneyim paylaşımında bulunarak güçlülük/zayıflık kavramları, cinsellik, beden gibi konularda erkeklerin ifadelerinden örnekler verdi.Panelin son konuşması Robert Lisesi Psikolojik danışmanı Erkan Uğuzalp tarafından gerçekleştirildi. Eğitimin mutlaka karma olması gerektiğini vurgulayan Uğuzalp; fiziksel olarak kadınsılık ve erkeksiliğin bir arada olması gerektiğini, kadınsı olan erkeklerin ve erkeksi olan kadınların okullarda beraber yer bulmasının öneminden bahsetti.

Konferansımız kapsamında “Erkek Cinselliğine Dair Efsaneler ve Doğrular”, “Voltrans Belgeseli ve Film Ekibi ile Söyleşi”, “Pornografi Deneyimlerimiz”, “Cinsiyetçi Evler ve Okullar” başlıklı 4 farklı atölye çalışma gerçekleşti.