Haberler

CİSÜ Platformu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetlerine Erişimi Savunuyor 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu (CİSÜ), cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına ve hizmetlerine hiçbir ayrımcılık olmadan erişimi desteklemek amacıyla ulusal ve yerel sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar, meslek örgütleri, akademisyenler ve aktivistlerden oluşan bir savunuculuk ağı olarak çalışıyor.

“Türkiye’deki Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu’nun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarıyla alandaki farkındalığı arttırmayı ve erişimi geliştirmeyi amaçlayan CİSÜ Platformu, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin ve haklarının kadınlar ve gençler başta olmak üzere herkes için en yüksek düzeyde gerçekleşmesi için savunuculuk çalışmalar yürütmektedir.

Savunuculuk, haklara ve hizmetlere erişim

CİSÜ Platformu’nun temel çalışma alanı; cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması ve ilgili hizmetlere erişimin arttırılmasıdır. Bu kapsamda CİSÜ kanıta dayalı savunuculuk ve araştırma çalışmaları yürütmeyi hedefler.

Bu ana hedef doğrultusunda;

  • CİSÜ Platformu’nun örgütsel ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi,
  • CİSÜ Platformu’nun yurttaşlar, STK’lar ve özel sektöre erişiminin ve iletişiminin güçlendirilmesi,
  • CİSÜ Platformu ile merkezi ve/veya yerel otoriteler arasındaki stratejik iş birliğini geliştirilmesi konularında savunuculuk faaliyetleri yürütülmektedir.

Projenin hedef kitlesi Türkiye’de cinsel sağlık, üreme sağlığı ve sağlık hakkı alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kadınlar, gençler, engelliler, sığınmacı/mülteciler ve HIV/AIDS ve benzeri cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile yaşayanlar olmak üzere dezavantajlı gruplar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında hizmet sunan uzmanlar, karar vericiler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerdir.

Projenin web sayfası: https://cisuplatform.org.tr/

Instagram: https://www.instagram.com/cisuplatform/

Facebook: https://www.facebook.com/cisuplatform

Twitter: https://twitter.com/cisuplatform

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cinsel-sa%C4%9Fl%C4%B1k-%C3%BCreme-sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-haklar%C4%B1-platformu/