Duyurular Haberler

SONLANDI – Ekip Arkadaşı Arıyoruz: CİSÜ Platformu Savunuculuk Uzmanı İş İlanı

BAŞVURU ALIMI SONA ERMİŞTİR.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı), eşitlikçi ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecine katkıda bulunma vizyonuyla bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmaktadır. Vakıf, 1985 yılından beri üreme sağlığı alanında uluslararası standartlar ve ilkeler çerçevesinde programlar yürütmektedir. Vakfın çalışmaları Birleşmiş Milletler Nüfus Ödülü (1994) ve The Population Institute Global Media Award (1995, 2001) dâhil çok sayıda ödüle layık görülmüştür.

TAP Vakfı’nın cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına erişimi güçlendirmek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında savunuculuk uzmanı istihdam edilecektir.

İşin amacı

Bu görevin temel amacı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu’nun lobi ve savunuculuk faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmaktır. Bu koordinasyon, Platformun savunuculuk çalışmasında görev alan üyelerin moderasyonu, savunuculuk stratejik planını çerçevesinde hedef gruplarla iletişime geçerek Platform öncelikleriyle uyumlu bir şekilde planının uygulanması ve planın dönemsel hedeflere göre güncellenmesini kapsar. Bu görev, Proje Koordinatörünün çalışmalarına destek sağlayacak ve platformun iletişim çalışmalarıyla koordineli olarak yürütülecektir.

CİSÜ Platformuna ilişkin bilgi için https://cisuplatform.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Aranan Nitelikler

 • İlgili alanlarda (sosyal bilimler, insan hakları, hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset, sağlık yönetimi) lisans ve/veya yüksek lisans derecesi
 • Çok iyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce bilgisi
 • Sivil toplum alanında en az 5 yıllık iş tecrübesi, benzer bir pozisyonda 2 yıl çalışma deneyimi
 • İnsan hakları standartları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda derinlikli bilgi (Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları bilgi tercih sebebidir.)
 • Devlet kurumlarıyla çalışma bilgisi ve deneyimi
 • Savunuculuk çalışmalarında öncelikleri belirleyebilecek stratejik planlama becerisi
 • Güçlü iletişim, ağ oluşturma ve kişiler arası ilişkiler kurma becerisi
 • İyi düzeyde Microsoft Office kullanım ve dijital iletişim araçları kullanım becerisi
 • Kendi çalışma alanında inisiyatif alma ve sorumluluk üstlenme becerisi
 • Ekip çalışması yapma, bilgi paylaşma ve ekip arkadaşlarına destek olma becerisi
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi
 • Seyahat engelinin bulunmaması

Görev ve Sorumluluklar

 • Platformun savunuculuk stratejisinin platform üyelerinin katılımıyla geliştirilip güncellenmesi ve uygulama planının oluşturulmasını koordine eder.
 • Platform savunuculuk çalışmalarında görev alan üyelerin moderasyonunu yapar.
 • Platformun öncelikleri çerçevesinde devlet/hükümet politikalarındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, politikaları etkileme imkânlarını tespit eder, lobi ve savunuculuk stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Savunuculuk çalışmaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan iletişim listeleri oluşturur, randevuları alır, bireysel ve toplu ziyaret ve toplantıları organize eder.
 • Platformun ortaklaştığı savunuculuk faaliyetlerinin uygulaması için aylık takvim oluşturur. Takvim çerçevesinde ilgili kişilerle faaliyetleri yürütür, sonuçlarını Proje Koordinatörü ve Platform üyeleriyle paylaşır.
 • Platformun kampanya çalışmalarında görev alır, savunuculuk mesajları oluşturur, hedef gruplara yaygınlaştırır.
 • Platformun araştırmaları, kampanyaları ve politika belgelerine bağlı kalarak farklı hedef kitleler (kamu kurumları, yerel yönetimler, parlamentodaki ilgili komisyonlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, özel sektör vs) için bu kitlelere uygun savunuculuk materyalleri geliştirir, içerik oluşturur.
 • Platform içinde ve dışında kullanılmak üzere mektuplar, brifingler, bilgi notları ve politika belgeleri gibi lobi ve savunuculuk belgelerini hazırlar ve yaygınlaştırır.
 • Kamu kurumları, yerel yönetimler, siyasi partiler, parlamentodaki ilgili komisyonlar,  sendikalar, büyükelçilikler ve sivil toplum kuruluşlarındaki ilgili kişiler; yerel, ulusal ve uluslararası ağlar ile Platformun ilişki kurmasını sağlar, iletişimi sürdürür ve geliştirir, deneyim ve bilgi aktarır.
 • Platformun savunuculuk çalışmaları ile ilgili basından ya da araştırmacılardan gelen taleplere yanıt verilmesi, sözlü ve/ya yazılı görüş bildirilmesi, dijital iletişim araçlarıyla mesajların yaygınlaştırılması için iletişim sorumlusuyla koordineli çalışır.
 • Savunuculuk çalışmaları ile ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde görev alır.
 • Savunuculuk çalışmaları kapsamında gerekli eğitimlere ve toplantılara katılır.
 • Cinsel haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yasağı ile ilişkili bilgi üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için proje ekibiyle birlikte strateji ve içerik üretir, hareketler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmasını sağlar.

Başvuru Süreci

İlgilenen adayların özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını e-postanın konusuna  yazarak [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasının e-posta eki olarak yollanması ve dosya isiminde adayın ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru sırasıyla değerlendirmeye alınacak ve başvuru süresince görüşmeler yürütülecektir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir. Tahmini iş başlangıç tarihi 4 Ekim 2021’dir.

 

TAP Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismara karşı sıfır tolerans gösterir. Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme(CSİÖ) tüm TAP Vakfı personelinin sorumluluğundadır. Tüm personel TAP Vakfı’nın CSİÖ ilkelerine aşina olmak ve uymak zorundadır.