Haberler

Eskişehir’de yaşayan Türk ve Mülteci Kadınların Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi

Vakfımız kadın sağlığı eğitimlerini 2010 yılından bu yana kurumsal işbirlikleri ile yürütülüyor, bu kapsamda Eskişehir’de birlikte çalıştığımız iki kurum, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Mülteci Destek Derneği (MUDEM) alan çalışmalarını bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlayarak Fransız Büyükelçiliği desteği ile kırsal kesimde yaşayan kadınları hedefleyen bir proje gerçekleştirdi.  Kadınları güçlendirmeyi hedefleyen bu eğitim programını kendi çalışmalarına entegre etmenin de ötesinde ortak bir proje tasarımına taşıyan ve başarıyla uygulayan paydaşlarımızı sürdürülebilirlik adına oluşturdukları bu güzel örnek için de kutluyoruz.

16 Mayıs 2024 tarihinde EBB ve MUDEM bu programı ortaklığında uygulanan “Eskişehir’de yaşayan Türk ve Mülteci Kadınların Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısına katıldık. 2021 yılında başlayan çalışma 3 ayrı evrede 28 ay sürdü. Her biri 90 dakika süren 90 oturuma 399’u kadın ve 113’ü erkek toplam 644 kişi katıldı, katılımcıların yarısı Türkiyeli diğer yarısı ise Afgan ağırlıklı mülteci gruplardı. Bedenimizi Tanıyalım, Kadın Sağlığı Sorunları, Doğurganlığın Düzenlenmesi, Temizlik ve Toplumsal Cinsiyet başlıklarından oluşa oturumlar Vakfımızın Kadın Sağlığı Eğitim Programı eğitmenlerinden Ali Öğüncer (MUDEM) ve Sibel Türkmen (EBB) tarafından yürütüldü.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı ile de işbirliği içinde çalışılan projede “Mülteci ve Tarım İşçisi  Türk Kadınlara Verilen Sağlık Eğitiminin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığına Etkisi” başlıklı bir raporun  yanı sıra mülteci kadınların üreme sağlığı konusundaki göstergeleri, kültürel boyutu ile de değerlendiren 3 uluslararası yayın hazırlandı.