Duyurular Haberler

Gaziantep Kadın Sağlığı Çalıştayı gerçekleşti

Gaziantep Kadın Sağlığı Çalıştayı

3 Haziran 2014

Kadın sağlığı koşullarını ve verilerini paylaşmak; yerel yönetimler ve kadın çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarını bu alana katkılarını artırmak amacıyla TAP Vakfı 2014 yılında toplantılar yapma kararı almıştır. “Kadın Sağlığı Çalıştayı”nın ikincisini 3 Haziran 2014 tarihinde Gaziantep Tuğcan Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan 37 temsilci katıldı. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık konuları temel alınarak, sorunlar ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik adımların paylaşıldığı toplantı 1 gün süreli gerçekleşti.

İle ait kadın sağlığı verilerinin ve kurumların kadın çalışmalarının paylaşımının ardından atölye çalışmaları yapıldı. Öncelikli olarak ildeki kadın sağlığı sorunları sıralandı. Sorunların konuşulmasının ardından katılımcılar 3 gruba ayrıldı ve belirlenen sorunlar arasında konu seçerek soruna yönelik çözüm önerileri, çözümün gerçekleşmesi için kimle nasıl işbirliği yapılabileceği, kurumsal düzeyde sorumluluklarını tartışmak için bir araya geldiler.

Her grup, çalışması sonunda oluşturulacak bir çalışma komisyonu (halk sağlığı müdürlüğü, belediyeler, ASBİM, üniversite ve stk ların katıldığı) ile eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılabileceğini ifade ettiler. Bu toplantıda alınan kararların Kadın Erkek Eşitliği stretejik planında sağlık bölümünde yer almasının, yani valilik olurunun olmasının çalışmaların daha kolay yürüyeceğini ifade ettiler. Kadın Dostu Kentler Ortak Programı İl Koordinatörü Meltem Üçler çalıştay sonuçlarını komisyona götüreceğini belirtti.