Haberler

Hatay – Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ile Kadınları Güçlendirme Projemize devam ediyoruz!

Bu proje kapsamında koruyucu sağlık yaklaşımıyla deprem sonrasında Hatay ilinde yaşayan kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi ve hizmetlere erişimlerini güçlenmelerini amaçlıyoruz.

Mart – Haziran 2024 döneminde Hatay’da:

  • 2893 kadına kadın sağlığı sorunları, doğurganlığın düzenlenmesi ve bedeni tanıma konularında koruyucu önleyici sağlık perspektifi ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelli olarak bilgilendirme, danışmanlık ve eğitimler verdik.
  • 178 gebeyi, lohusayı ve emziren anneyi güvenli annelik mesajlarıyla güçlendirdik.
  • Kadınları ihtiyaçlarına göre Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) ve hastanelere yönlendirerek hizmetlere erişimini destekledik.
  • 515 kadına üreme sağlığı danışmanlığı vererek kondoma, doğum kontrol hapına, rahim içi araca, aylık iğneye, 3 aylık iğneye ve ertesi günü hapına erişimlerini destekledik.

 

Hatay’da yaşayan kadınlar kadın sağlığı konusunda destek almak için aşağıdaki numaralarımızı arayabilirler:

  • Samandağ proje ofisimiz: 0501 349 98 84
  • Antakya proje ofisimiz: 0501 349 98 85

Projemiz Ocak 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Saha Ekibimize Yönelik İzlem ve Tazeleme Eğitimi Gerçekleştirdik!

2 ekip lideri, 8 sağlık elçisi, 1 üreme sağlığı danışmanından oluşan Hatay saha ekibimize yönelik izlem ziyaretimizi ve tazeleme eğitimini 30-31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdik. Tazeleme eğitimde kadın sağlığı, güvenli annelik, danışmanlık, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konuları üzerinden geçerek ekibimizin güçlenmesini destekledik.

“Afetlerde Üreme Sağlığı Hizmet Sunumunda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri: Uluslararası Kuruluşlar, Sivil Toplum ve Kamu” Sempozyumu

7 Haziran 2024 tarihinde UNFPA’in finansal ve teknik desteğiyle HASUDER tarafından gerçekleştirilen “Afetlerde Üreme Sağlığı Hizmet Sunumunda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri: Uluslararası Kuruluşlar, Sivil Toplum ve Kamu” konulu sempozyumda “Afet Sonrası Üreme Sağlığı Hizmet Sunumunda STK Deneyimleri” oturumunda vakfımız adına Samandağ ekip liderimiz Mine Zorluer deprem bölgelerinde kadın sağlığı alanında hem Adana hem Hatay saha deneyimlerimizi anlatan bir sunum gerçekleştirdi.