Haberler

Hayallerimizi Kodluyoruz Projesi Kızları ve Ailelerini Destekliyor

Demir Export tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetleri kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen Hayallerimizi Kodluyoruz projesinde Vakfımızın yanı sıra KızCode Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi yer aldı.  Proje kapsamında Manisa Soma bölgesindeki Eynez Yeraltı Kömür İşletmesi çalışanları ve aileleri ne yönelik bir dizi sosyal etkinlik ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artırmak, davranış değişikliği yaratmak ve toplumun bütününe umut vermek amacıyla yola çıkan proje anneleri ve kız çocuklarını çalışmanın odağına yerleştirdi. Projenin açılış toplantısı 22 Mart 2018 tarihinde şirket temsilcileri, proje ortakları, çalışanlar ve ailelerin katılımı ile yapıldı.  Projenin bileşenleri tanıtılarak; katılımcılar katılacakları etkinlileri seçmeye davet edildiler.  Çalışma da yer alan en temel alanlardan biri olan ve ilk adım olarak planlanan İş güvenliği geliştirme seminerlerine hemen hemen tüm aileler; eşler ve çocuklar katıldı.

Çalışanların kız çocuklarına kodlama eğitimi vermesi projenin bir diğer parçasıydı. Bu eğitimle gelişen teknoloji ile iç içe yaşayan çocukların bu gelişmeleri daha iyi anlayabilmeleri, bilgisayar kullanma becerilerini geliştirmeleri ve bilişim uygulamalarını yalnızca kullanan değil, yeni uygulamalar üreten bireyler olmaları hedeflendi. Bilgilendirme seminerleri; aile içi iletişim, ergenlerle iletişim ve kadın sağlığı konularında 120 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Seminerlerde cinsel gelişim ve ergenlik dönemine ilişkin sorular soruldu ve bu konuda daha kapsamlı bir eğitime ihtiyaçları olduğu paylaşıldı. Annelerin ağırlıklı olarak katıldığı çalışmalarda eğitimlerin daha uzun ve kapsamlı olması aynı zamanda her iki ebeveynin de katılımının faydalı olacağı vurgulandı.

Mart ve Nisan aylarında 4 farklı grup çalışması ile toplam sayıları 80 civarında olan kadın grupları ile kapalı grup eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Kadın güçlendirme programı kapsamında geliştirilen modüllerin uygulandığı çalışma; iletişim,  bedeni tanımak, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, genel sağlığı koruyucu davranışlar, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve haklar başlıklarında yapıldı. Çalışmanın başında grubun çoğu beklentilerini çocukları üzerinden tanımlamaktaydı ancak son değerlendirmelerinde ne kadar çok kendileri ile ilgili bir şey yapmaktan zevk aldıklarını belirttiler. Bu eğitimin sosyalleşme ve kedini kalabalık önünde ifade etme becerilerini geliştirdiğini dile getirdiler. Bu eğitimlerin devamlılığına duydukları ihtiyacı vurguladılar. Eşleri ile birlikte alabilecekleri veya sadece eşlerinin katıldıkları bilgilendirme eğitimlerinin ev hayatlarında,  karı-koca ilişkilerini ve ebeveynlik tutumlarını değiştirebileceklerini belirttiler.

Projenin birinci dönem Sertifika Töreni 5 Mayıs 2018’de gerçekleştirildi. Demir Export yöneticileri ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören Soma yerel yönetimi,  proje ortaklarının yetkilileri ve eğitmenleri çalışanların aileleri ile buluşturdu. Törende şirket çalışanlarının eşleri ve kodlama eğitimi alan kız çocukları sertifikalarını alırken, proje ortakları da davetlileri ilk dönem çalışmaları hakkında bilgilendirdiler.

15 Eylül 2019 tarihinde çalışmaya katılan 8 ve 11. sınıflarda okuyan kız çocuklarından oluşan 30 kişilik bir grup ile 3 saat süreli bir toplumsal cinsiyet atölyesi gerçekleştirildi. 20 Ekim 2018 tarihinde ise Soma Meslek Teknik Lisesi ve Kız Lisesi öğretmenlerinin katıldığı 1 günlük toplumsal cinsiyet atölyesi yapıldı. Atölyede kavramlara yönelik bir çalışmanın ardından ETCEP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlı Okul Standartları El Kitabı ve bu alandaki diğer girişimler paylaşılarak öğretmenlerin bu konuda yeni adımlar oluşturmaları teşvik edildi.