Haberler

HIV Çalışmalarında Yerel İşbirliği Çalıştaylarını İzmir ve Eskişehir’de gerçekleştirdik!

Gilead Zeroing In Ending HIV Epidemic Programı tarafından desteklenen ‘HIV Yayılımını Önlemek İçin Savunuculuk Projesi’ kapsamında düzenlediğimiz çalışayların ilkini 22 Eylül 2022 tarihinde İzmir’de gerçekleştirdik. Çalıştaya kamu ve STK, meslek odaları, yerel yönetimler ve üniversite temsilcileri katılım sağladı. Çalıştayın sabah oturumu TAP Vakfı Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Sırasıyla UNFPA Üreme Sağlığı Programı Koordinatörü Gökhan Yıldırımkaya “UNAIDS’in 2022 Raporunun Düşündürdükleri” , İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr.Metin Kızılelma “İzmir İli HIV Önleme Çalışmaları” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr. Arzu Nazlı “Üç Soruda HIV Enfeksiyonu ve HIV Savunuculuğu” başlığında sunum gerçekleştirdiler. Öğle oturumda HIV/AIDS Kontrol programı kapsamında HIV tanı sayısını artırmak, sağlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek ve HIV ile yaşayan kişilerin maruz bırakıldığı ayrımcılıklar mücadele etmek için İzmir özelinde çalışma yapılabilmesi adına derin tartışmalar yürütüldü ve eylem planı oluşturuldu.

29 Eylül 2022 tarihinde ise Eskişehir’de ikinci çalıştayımızı gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri katılım sağladı. Gençler üzerinde HIV farkındalığını arttırmak için kent konseylerinin Gençlik Merkezleri, Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri öğretim üyeleri çalıştaya dahil oldu. Çalıştayın sabah oturumu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Hasip Kahraman, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D’dan Prof.Dr. Didem Arslantaş ve Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden Dr. Mehtap Yıldız’ın sunumları ile başladı. Sunumlarda Eskişehir özelinde tanı oranı ve tedavi hizmetlerinin kalitesi, gençliğin HIV farkındalığının düzeyi ve ihtiyaç haritasında GDTM’lerin rolünün önemi tartışıldı. Öğle oturumunda tanı, tedavi ve ayrımcılık başlıklarında paydaşların nasıl bir rol üstlenecekleri ve proje süresince çalışmaları yaygınlaştırmak için neye ihtiyaç duydukları konuşuldu. Proje kapsamında Ekim ayında Adana, Gaziantep ve İstanbul’da çalıştaylar gerçekleştireceğiz.