Haberler

ICPD 20 Platformu ilk toplantısı yapıldı

 

Kahire+20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalışma Platformu 29 Kasım 2013 tarihinde Ortaköy’de toplandı. 2015 sonrası Birleşmiş Milletler tarafından belirlenecek küresel kalkınma hedefleri kapsamında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet alanlarında ülkemizden katkı sağlamak amacıyla oluşturulan platform ilk toplantısı için geçtiğimiz cumartesi günü bir araya geldi. Kadınlar, gençler ve cinsel haklar konusunda çalışan bir grup sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı bu ilk toplantıda ülkemizde özellikle kadınların ve gençlerin, cinsel sağlık, üreme sağlığı, cinsel haklar ve üreme hakları alanlarında yaşadığı sorunlara; bilgilendirme, danışmanlık ve hizmetlere erişimde yaşanan  zorlukların önemli ve öncelikli bir alan olduğuna dikkat çekildi.

 

Platform, 1994 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD)  tarafından geliştirilen ve ülkemizin de desteklediği eylem planının,  20. yılında yapılacak değerlendirme için tüm dünyada tartışıldığından hareketle Birleşmiş Milletler Rio+20 Konferansı kapsamında başlayan sürdürülebilir kalkınma hedefleri cinsel haklar ve doğurganlık haklarının gündeme alan STK  temsilcileri ve alanda çalışan profesyonellerin katılımıyla oluşan bir tartışma  grubu niteliği taşımaktadır.

 

2015 sonrası için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenecek küresel kalkınma hedefleri kapsamında kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar ve nasıl yer alacağı bu süreçte uluslararası zeminde yapılan müzakerelerle belirlenmektedir. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının bu sürece etkin bir şekilde katılımı, hak temelli bir yaklaşımı devam ettirmek için önemli bir araçtır.

 

“Kahire+20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalışma Platformu”  29 Kasım 2013 tarihinde düzenlediği ilk toplantı ile ülkemizin de onayladığı uluslararası sözleşmeler çerçevesinde cinsel haklar ve doğurganlık haklarını ve uygulama süreçlerini paylaşmayı ve geleceğe yönelik adımlar konusunda alanda çalışan STK’ ların görüş ve katkılarını almayı  hedeflemişti.  Oldukça verimli geçen ilk toplantıda bir çalışma grubu oluşturuldu ve  bir sonraki toplantı tarihi  19 Aralık 2013 olarak belirlendi.

 

Toplantı hakkında daha fazla bilgi almak ve katılım için  0212- 257 79 41 nolu telefonu arayabilirsiniz.

 

 

Platform Üyeleri:

 

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

ICC- Uluslararası Çocuk Merkezi

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği

Mavi Kalem Derneği

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi

Willows Foundation