Haberler

İş İlanı: Program Yöneticisi

İş İlanı: Program Yöneticisi

Pozisyonun amacı:

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir.

Program Yöneticisi’nin Vakfımızın tematik çalışma alanlarındaki programlarını yürütmesi, bu çalışmaların büyümesini sağlaması ve yeni program unsurları geliştirmesi beklenmektedir. Bu pozisyonun Vakfımızın tüm çalışmalarındaki ilgili bileşenlere düzenli katkı sunması ve tüm programlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasında asli düzeyde sorumluluk alması amaçlanmaktadır.

Görevler:

1.       Vakfın çalışma alanındaki projelerin genel koordinasyonu, ilgili paydaşlarla etkin iletişimin sürdürülmesi

2.       Eğitim içerik ve modüllerinin geliştirilmesinde kolaylaştırıcılık

3.       Uygulamaların izleme süreçlerinin planlanarak hayata geçirilmesi ve gerekli revizyonların önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

4.       Vakıf öncelikleri bağlamında yeni fikir ve projelerin geliştirilmesi

5.       İlgili Vakıf yayınlarının hazırlanmasının koordinasyonunu yürütmek, gerektiğinde katkı sunmak

6.       Uluslararası ve ulusal düzeyde, vakfın çalışma alanlarındaki yenilikçi yaklaşımların izlenmesi ve vakıf çalışmalarına entegre edilmesi için fikir ve liderlik geliştirilmesi

Aranan Beceri ve Nitelikler:

1.       Toplumsal cinsiyet, üreme hakları, cinsel haklar, üreme sağlığı, cinsel sağlık alanlarının biri veya bir kaçında en az dört yıl proje/program yürütme deneyimi

(Özellikle eğitim programlarında görev almış olmak önceliklidir)

2.       Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği ve üreme hakları alanlarındaki gelişme ve gündemlere hakim olmak

3.       Proje geliştirme, networking, savunuculuk deneyimi

4.       İyi  derecede İngilizce/Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerisi

5.       Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi

Başvuru:

·         18 Mayıs 2016 saat 17:00’ye kadar

·         Fotoğrafsız özgeçmiş (Türkçe) ve İngilizce yazılmış bir niyet mektubunu

·         Konu satırında sadece PY20161 yazarak

·         [email protected] e-posta adresine iletmenizi rica ediyoruz.

Yukarıdaki belirtilen şekilde yapılmamış başvurular dikkate alınamayacaktır. Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur. Kadın adayların başvuruları özellikle teşvik edilmektedir.