Cinsel Sağlık Programı Güvenli Annelik Haberler

İstanbul’da Kürtaj Hizmetleri Raporu Açıklandı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ve Nüfusbilim Derneği işbirliği ile hazırlanan “Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet: Sağlık Çalışanlarının Gözünden İstanbul’da Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu” başlıklı rapor açıklandı.

Raporda, sağlık hizmetlerinin son on yılda geçirdiği hızlı değişimin doğurganlığın kontrolüne ilişkin hizmetlere nasıl yansıdığı, sağlık hizmet sunucularının bakışı ile aktarılıyor. Raporda temel araştırma ile İstanbul’da 1. ve 2. basamakta sağlık hizmet sunuculara yönelik görüşmeler ile kürtaj ve aile planlaması hizmetleri için bir mevcut durum fotoğrafı da çekiliyor. Raporda aile sağlığı merkezlerinin tümünde aile planlaması konusunda eğitim almış hekimlerin olmaması ve RİA uygulama sertifikası almış olsa bile hekimlerin fiziksel koşulları uygun bulmamasının hizmet sunumunu olumsuz etkilediği belirtiliyor. Ayrıca ekip hizmet sunumu yaklaşımının yetersizliği ve bu alanın gelir getirmeyen hizmetler olmasının da soruna etkisi vurgulanıyor.

Raporun tamamını bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.