Haberler

Kadın Sağlığı Hemşireleri Cinsel S. Projesi

Projenin Gerekçesi :

Eğitime katılan hemşire ve ebelerin, başvuranın cinsel sağlık konusundaki gereksinimlerini tanılayabilecek,  gerekli bakım girişimlerini planlayabilecek, eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek ve gerektiğinde yol gösterici olabilecek düzeyde yapılamamakta, kadın hastalıklarına yönelik hizmet sunan sağlık kuruluşlarında cinsel sağlık hizmeti yaygın olarak sunulmamaktadır.

Projenin Amacı :

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği’ne üye olan İstanbul’da farklı statüde Kadın-Doğum kliniklerinde çalışan ebe ve hemşirelerin, Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında çalışan akademisyenlerin “cinsel sağlık” konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen bir projedir.

Uygulama Süresi : Mayıs 2011-Mayıs 2012

Projenin Tanıtımı :

Proje kapsamında verilecek olan eğitimin programında yer alan konular, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sağlık hizmetlerine yansıması, cinselliğe yaklaşım, cinsel sorunlar ve cinsel mitler, yaşam boyu cinsellik, cinselliğin fizyolojisi, cinsel işlev bozuklukları, cinsel şiddet, cinselliğe ilişkin değerler ve etik ilkeler başlıklarında oluşturulmuştur. 4 modüldeki eğitimlerde ön test, son test uygulanmış, sonuçları katılımcılar ile paylaşılmış, eğitim değerlendirme formu doldurularak eğitimin kuvvetli ve geliştirilmesi gereken yönler belirlenmiştir. Eğitim alan sağlık çalışanlarının çalışanların kendi kliniklerinde kullanmaları amacıyla, projenin hazırlık aşamasında, ebe ve hemşirelerin kullanması amacıyla “Cinsel Sağlık Tanılama Formu” geliştirilip, ilgili kurumlarda pilot çalışmalar ile son hali verilmiştir.  Formlar kurumlarda cinsel sağlık hizmet kalitesinin yükselmesi, takip edilebilir olması ve başvuruda bulunanları bu hizmetten yararlanması hedeflenerek tasarlanmıştır. Eğitim programı dahilinde formların kullanımına ilişkin interaktif senaryolar hazırlanmış ve bu yöntem ile katılımcılarda beceri geliştirilmiştir. Proje, öncelikle Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Acıbadem International Hospital ‘de başlatılmış ve 83 sağlık çalışanın katılımı ile tamamlanmışıtr.

Uygulama Yapan Hemşirelerin Görüşleri

  • Hastalar karşılıklı görüşme yerine anket formu doldurduklarında kendilerini daha rahat hissettiklerini ifade ediyorlar.
  • Hastalar anket formlarında isim yerine rumuz kullanmayı tercih ediyorlar.
  • Bilgilerinin kullanılmayacağı kendilerine iletildiği halde tedirgin olduklarını ifade ediyorlar.
  • Hastalar bu konuda yardım almak istiyorlar fakat devamlılık sağlamıyor ve geri dönüşte bulunmuyorlar.
  • Muayene öncesinde cinsel sağlık hemşiresi ile birebir görüşme yapabilecek bir odanın bulunmuyor olması
  • Hemşire kadro sayısındaki yetersizlik nedeniyle muayenelerin hepsine hemşire katılımının sağlanamaması
  • Hekimin belirlediği cinsel sağlık sorunu yaşayan hastaları hemşirelere yönlendirmemesi / yönlendirememesi. Yönlendirme konusunda hekime sürekli hatırlatma yapılması.
  • Cinsellik ve cinsel tedavi eğitimi almış herhangi bir hekimin olmaması nedeniyle yeterli sayıda hastanın tanımlanamamış olması
  • Muayene için gelen Kadın Doğum Hastalarının özel hastanede olmaları nedeniyle bekleme sürelerinin kısa olması, bu sebepten dolayı hastayla muayene öncesi görüşme imkânının olmaması.
  • Sürecin yönetilmesi ile ilgili International Hospital tarafından algoritma tanımlanmıştır ve cinsel sağlık hemşiresine ek görev olarak verilmiştir.