Güvenli Annelik Haberler

Kadın Sağlığı Seminer Programı Eğitici Eğitimi Başvuruları Açıldı!

Kadın Sağlığı Seminer Programı Eğitici Eğitimi 7-11 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşiyor. Başvurmak için !

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında;

Kadınlara yönelik hizmetleri olan, kadınların kolay ulaşabilecekleri yerlerde bulunan, cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında kadınlara bilgi vermek ve farkındalık sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten yerel yönetimlerin ilgili birimleri, Kadın Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri vb kurum çalışanlarına yönelik bir Kadın Sağlığı Seminer Programı eğitici eğitimi düzenliyor.

 • Bir sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ya da belediyede görevli misiniz?
 • Üreme sağlığı, üreme hakları, kadın sağlığı, cinsel sağlık gibi konularda eğitimler ve seminerler düzenlemek istiyor musunuz?
 • Kadınlara yönelik eğitimlerinizi uygularken, uzmanlardan
  ücretsiz ve düzenli bilgi ve danışmanlık desteği almak ister misiniz?

7 – 11 Mayıs 2018 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlediğimiz Kadın Sağlığı Seminer Programı Eğitici Eğitimi için başvurun! Programa İstanbul dışından seçilen katılımcıların şehirlerarası seyahat ve konaklama masrafları Vakfımız tarafından karşılanacaktır.

Programın Amacı

Kadın Sağlığı Seminer Programı Eğitici Eğitimi,

 • farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri ile kadınlara yönelik seminer, grup etkinlikleri, eğitim vb hizmet çalışmalarını desteklemek
 • sivil toplum kuruluşlarının (STK), belediyelerin, kamu kurumlarının ilgili birimlerinde görev alanların eğitim ve danışmanlık kapasitelerini güçlendirmek
 • doğrudan kadınlara yönelik kadın sağlığı, üreme sağlığı, üreme hakları eğitimlerinin uluslararası standartlara uygun biçimde düzenlenmesini sağlamak
 • kadınların temel üreme/cinsel sağlık konularında doğru bilgilere erişimini sağlamak; koruyucu sağlık davranışları konusunda rol almalarını teşvik etmek; koruyucu sağlık bilgilerini geliştirmeyi amaçlar.

Yöntem ve İçerik

 • Eğitimci eğitimi yetişkin eğitimi uzmanlarından oluşan bir sağlık uzmanı, iletişim uzmanı ve program sorumlusu tarafından yürütülür.
 • Eğitimci eğitimi süresi 5 tam gündür.
 • Eğitimci Eğitimi Programında soru-cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, canlandırma, rol yapma, uygulama gibi interaktif yöntemler uygulanır.
 • Katılımcılardan her biri eğitim modüllerini yapılan çalışmalar sürecinde denemelerle öğrenir ve uygular.
 • Eğitimci eğitiminin katılımcılarının kendi kurumlarında kadınlara yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
 • Katılımcılara kendi uygulamaları sırasında yararlanabilecekleri ücretsiz ve düzenli süpervizyon, bilgi ve danışmanlık desteği verilecektir.
 • Eğitimlerde kullanılacak özel geliştirilmiş materyaller TAP Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Eğitim Konuları:

 • Bedenimizi Tanıyalım
 • Temizlik ve Beslenme
 • Güvenli Annelik
 • Kadın Sağlığı Sorunları
 • Doğurganlığı Düzenleyen Yöntemler
 • Çocukluk ve Ergenlikte Cinsel Eğitim
 • Menopoz
 • Haklar

Kimler Başvurabilir

 • Bir sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf, belediye vb kurumda görevli,
 • Kadınlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirebilecek,
 • Çalışma ortamı ve süreçleri içinde eğitim çalışmalarını uygulayabilecek,
 • Eğitim programlarının kurum adına devamlılığını sağlayabilecek kişiler programa başvurabilir.

Eğitime tam zamanlı katılım beklenmektedir. İstanbul dışından katılacak STK çalışanları için sınırlı sayıda burs imkanı (ulaşım ve konaklama) bulunmaktadır. Yalnızca başvurusu uygun bulunan adaylarla iletişime geçilecektir. 

Başvuru Koşulları

Programa katılmak isteyen ve aşağıda yer alan kriterleri karşılayan adayların, 30 Nisan Pazartesi günü saat 17:00’e kadar  adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

3 Mayıs 2018 tarihinde katılımcı listesi e-posta yoluyla açıklanacaktır.

TAP Vakfı Hakkında

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir. (www.tapv.org.tr)