Haberler

Kadın Sağlığı ve Eşitlik İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda 21 Belediye Buluştu!

UNFPA Türkiye desteğiyle 20 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Çalıştaya Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere 9 ilin, 8 büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesinden toplamda 21 belediye, 3 üniversite ve 2 STK olmak üzere, 50 kişi katıldı.

Çalıştayda UNFPA Türkiye Üreme Sağlığı ve Nüfus Dinamikleri Programları Koordinatörü Gökhan Yıldırımkaya, derinleşen yoksulluk, gerileyen aile planlaması hizmet ve danışmanlıkları, karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının artışı ve yaşanan eşitsizlikler düşünüldüğünde belediyelerin koruyucu sağlık ve kadın sağlığı çalışmalarının değerli olduğunu vurguladı. TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz, Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kayıhan Pala, Argüden Yönetişim Akademisi’nden Dr. İnan İzci, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, İstanbul Planlama Ajansı’ndan Zelal Yalçın,Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma Uygulama Merkezi’nden Prof. Dr. Ayşe Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları’ndan Sibel Türkmen, İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Şenay Gül’ün konuşma ve katkılarıyla devam eden çalıştay katılımcı belediyelerin değerlendirmeleriyle son buldu.