Haberler

Kadına Yönelik Şiddetin Sağlık Boyutu: Uzmanlar ve Gönüllüler İçin Rehber

”Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı olarak yürüttüğümüz Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırladığımız Kadına Yönelik Şiddetin Sağlık Boyutu: Uzmanlar ve Gönüllüler İçin Rehber’imiz yayımlandı.

Yazarlarımız; Prof.Dr. Pınar Okyay’ın Kadına Yönelik Şiddet: Sağlık Sonuçları ve Yönetimi’ni Prof.Dr. Gülriz Uygur’un Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede ve Şiddete Maruz Kalan Kadınların Korunmasında Sağlık Kurumlarının Rolü ve Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları’nı ve Dr. İlkay Başak Adıgüzel’in Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Sağlığı Odağında Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımının Uygulanması bölümlerini ele aldığı rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.