Haberler

Kahire20 ve SKHP 20 Aralık Toplantısı gerçekleşti

Kahire+20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu 20 Aralık Toplantısı

Kahire+20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Türkiye Çalışma Platformu’nun 2. toplantısı 20 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) çerçevesinde geliştirilen eylem planından yola çıkan platform toplantıda misyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesine dair bir çalışma yürütmüştür. 20’den fazla sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile yer aldığı toplantıda; platform için oluşturulacak eylem planı ve buna göre takip edilecek takvim belirlenmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi almak ve platforma katılım için  0212- 257 79 41 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Platform Üyeleri

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Doğumda Kadın Hakları Derneği

HAYAD (Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği)

İKAD-DER (İstanbul Kamu Çalışanları Derneği)

İKGV (İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı)

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

İstanbul Tabip Odası

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği

KAOS GL Derneği

LİSTAG (LGBTT Aileleri İstanbul Grubu)

Mavi Kalem

SASBİL (Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği)

SPOD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)

TAP Vakfı (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı)

TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı)

Trans Blok

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi

Willows Vakfı

ICC (Uluslararası Çocuk Merkezi)

TAHUD (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği)

İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği)

HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği)

TİJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği)