Haberler

Kasım Buluşmaları 2022

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi iş birliği ile ergenlerin ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla kapsamlı cinsellik eğitiminin önemini vurguluyor, bir temel hak olarak bilgiye erişimin sağlanması için öğrenciler, okul psikolojik danışmanları, öğretmenler ve ebeveynler ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilk olarak 2009 yılında yayımlanan ve 2018 yılında revize edilen “Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası Teknik Rehber”; kapsamlı cinsellik eğitimi konusunda küresel ölçekte biriken deneyimin ışığında, yaş gruplarının gelişim özelliklerini dikkate alan, kanıta dayalı ve disiplinler arası iş birliği ile hazırlanan bir kılavuz. 2021 yılında tamamladığımız araştırma, bu rehberde tanımlanan temel kavramlar, konu başlıkları ve öğrenme hedeflerini referans alarak okul öncesinden ortaöğretime öğretim programları ve ders kitapları üzerinden ihtiyaç alanlarını ortaya koydu.

Kapsamlı cinsellik eğitimi konusunda geliştirilecek politika ve uygulamalar için temel bir çerçeve sunan bu araştırmanın tanıtımı ve sonrası gerçekleşecek panel ve forumlar ile 5 Kasım 2022 tarihinde, psikolojik danışmanlar, öğretmenler, öğrenciler, akademisyenler, politika yapıcılar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile buluşuyoruz.

Program ve daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.