Duyurular Haberler

Sağlık Hizmet Sunucularına Yönelik DSÖ Broşürü 81 ile ulaştı!

Dünya Sağlık Örgütü bulgularına dayanarak hazırlanan “Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı İçin Tıbbi Uygunluk Kriterleri Çarkı” üreme sağlığı hizmetleri sağlayanlara, tıbbi sorunları olan ya da belirli tıbbi duruma bağlı özellikler taşıyan kadınlara güvenli ve etkili gebeliği önleyici yöntemleri önermeleri için yol göstermektedir. UNFPA Türkiye işbirliğiyle çevirisini gerçekleştirdiğimiz broşür, 81 ilin Sağlık Müdürlüğü’ne dağıtıldı.

Broşüre buradan ulaşabilirsiniz.