Haberler

Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı olarak yürüttüğümüz Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi Değerlendirme ve Kapanış Toplantımız 17 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşti. 
 
Alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları, aile hekimleri, halk sağlığı uzmanları, hemşireler, adli tıp uzmanları, psikologlar, psikiyatristler, sivil toplum çalışanları, akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri ve çalışanları, Baro, kadın örgütleri ve meslek örgütlerinin geniş bir katılım ve ilgi gösterdi. 
 
Panellerimizde; 
Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri,  Prof.Dr. Pınar Okyay
Şiddete Maruz Kalan Kadınlarla Çalışırken Feminist Yaklaşım,  Dr. İlkay Başak Adıgüzel
Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersleri, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran 
Kürtaj Hakkım Projesi Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet ve Sağlık Hakkı, İrem Gerkuş
Şiddete Maruz Kalan Kadınlarla Feminist Dayanışma, Hazal Hartavi
Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Yerel Yönetimlerin Rolü, Gül Erdost
Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Önemi, Uzman Dr. Derya Mengücük
İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Önemi, Uzman Dr. Lale Tırtıl
Sağlık Kurumlarında Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Sosyal Hizmet Müdahalesi, Sosyal Hizmet Uzmanı İkram Doğan tarafından ele alındı.