Haberler

Açık Çağrı: Sivil Toplum Destek Programı

UNFPA Türkiye ile yürütülen Sivil Toplumu Destekleme Projesi kapsamında, TAPV Sivil Toplumu Destek Programı, STÖ’lerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin (TCDŞ) ortadan kaldırılması için çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi alanlarında çalışan ve/ya kadın hakları, çocuk hakları, ergen ve genç hakları, mülteci hakları, halk sağlığı, engelli hakları vb dezavantajlı gruplarla hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri bu Programdan faydalanmak için başvurabilirler.

Detaylı bilgi için: STÖ Destek Programı Başvuru Rehberi

Başvuru formu için tıklayınız: TAPV STÖ Destek Programı Başvuru Formu

Son başvuru tarihi: 14 Temmuz 2024