Haberler

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu

Sorularınız için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz. Telefonla başvurular yanıtlanamayacaktır.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan bir programdır.

Bu fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinlikleri desteklenecektir.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler.

Bu çerçevede 2018 yılında özellikle

–       1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri,

–       Güvenli cinsellik için akran desteği

–       Güvenli cinsellik için farkındalık ve bilgilendirme

–       Cinsel sağlık için danışmanlık ve hizmetlere erişim

konularında proje ve etkinliklere destek sağlanacaktır.

Neden?

Dünyada milyonlarca genç üreme sağlığı ve haklarına dair doğru bilgi ve yönlendirmeye erişemediği için hayati risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Kimi zaman bu bilgiye erişebilenler de sağlıklarını korumak için gerekli hizmetleri bulamıyor.

Öte yandan, bu bilgi ve hizmet eksikliği flört şiddetinden zorla evliliklere, taciz ve tecavüzden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara, utanmaya, korkuya, şiddete ve eşitsizliklere dönüşebiliyor.

Gençlerin cinsel ve üreme haklarına ve hizmetlerine erişimini güçlendirmek sadece bir insan hakları sorunu değil, önemli bir toplum sağlığı problemi olarak da ortaya çıkıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gençler tarafından benimsenen bir duruş haline gelmesi ise toplumun tüm bireyleri için daha adil, kalkınmış ve mutlu bir geleceğe olanak tanıyor.

Yerel düzeyde, üniversitelerinde, sivil toplum kuruluşlarında örgütlü gençlerin üreme sağlığı ve hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda gençleri güçlendirecek bir ses olması büyük önem taşıyor. Bunun için gençlerin bu alanda kendilerini, birbirlerini dinlemeleri ve anlamaları, bir yandan da ihtiyaç ve taleplerini belirlemeleri için olanak yaratmak istiyoruz.

Kimler başvurabilir?

·         Üniversitelerde kayıtlı kulüpler/topluluklar

·         Ulusal veya uluslararası düzeyde çalışan gençlik kuruluşlarının şubeleri/yerel grupları

·         Ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları/grupları

·         Yerel gençlik kuruluşları

·         Kent konseylerinin gençlik yapıları

·         Yerel yönetimlerin gençlik birimleri

Proje başına fon miktarı nedir?

Bu fon kapsamında, proje başına en fazla 3500TL katkı sağlanacaktır. Projelerin bütçelerinin bütünlüklü ve mümkün olan en ekonomik seçenekleri içerecek şekilde planlanması tavsiye edilir. Destekler doğrudan mali destek şeklinde sunulmayacak, ilgili mal ve hizmetlerin karşılanması şeklinde verilecektir.

Başvuru koşulları nelerdir?

·         Başvuru için 30 Ekim 2018 tarihine kadar [email protected] adresine başvuru formu ve bütçe fomunun eksiksiz doldurulmuş şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Daha önce gelen başvurular daha önce değerlendirilir. Gelen başvuruların nitelik ve sayı bakımından yeterli olması durumunda başvurular 30 Ekim 2018’den önce kapatılabilir. (Formlar sayfanın sonunda yer almaktadır.)

·         Proje bünyesindeki tüm etkinliklerin en geç 20 Aralık 2018 tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

·         Bir gençlik grubu birden fazla proje ile başvurabilir. Bir gençlik grubunun birden fazla projesi desteklenebilir.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

·         Projeler yerel düzeyde gerçekleştirilmeli ve gençlerle ilişkili olmalıdır.

·         Projeler gençler tarafından planlanmalı ve yönetilmelidir.

·         Fonun amaç ve hedeflerine doğrudan uygun olmalıdır.

·         Fonun kapsamındaki konulara yönelik olmalıdır.

·         Proje bütçeleri mümkün olan en makul ve ekonomik yaklaşımı benimsemelidir.

·         Projenin tüm etkinlikleri 15 Kasım 2018’den sonra başlayacak ve 20 Aralık 2018’den önce tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.

Proje konuları ne olmalıdır?

Projeler aşağıdaki 4 ana başlıktan bir ya da bir kaçına yönelik olmalıdır.

–       1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri,

–       Güvenli cinsellik için akran desteği

–       Güvenli cinsellik için farkındalık ve bilgilendirme

–       Cinsel sağlık için danışmanlık ve hizmetlere erişim

Projelerin içerikleri aşağıdakilerden bir veya bir kaçını kapsayabilir. Bu konular örnek olması için sunulmuştur, programın hedefleriyle ilişkili aşağıdakilerden farklı konularda da proje başvuruları yapılabilir.

·         Proje konuları gençlerin özellikle CYBE, HIV/AIDS, güvenli cinsellik konularında yerel düzeyde üreme sağlığı ve hakları alanında ihtiyaç ve taleplerini gündemi getirmek

·         Gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde CYBE, HIV/AIDS, güvenli cinsellik konularında farkındalığını arttırmak

·         Yerel düzeyde CYBE, HIV/AIDS, güvenli cinsellik gibi konularda gençlerde bilgi, beceri veya tutum değişikliği yaratmak

·         Dezavantajlı gençlere yönelik CYBE, HIV/AIDS, güvenli cinsellik hizmetleri (mülteci, engelli, lgbti, yoksul)

·           20 Kasım Trans Şiddet Mağdurlarını Anma Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, 10 Aralık İnsan Hakları Günü vb önemli günler çerçevesinde CYBE, HIV/AIDS, güvenli cinsellik konularına ilişkin etkinlikler

·           Gençlere yönelik 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri

Ne tür faaliyetler desteklenir?

Aşağıdaki faaliyetler ve masraf kalemleri desteklenebilir. Destekler bu faaliyetlerle sınırlı değildir, geniş bir fikir vermesi amacıyla listelenmiştir.

·         Toplantı, konferans, eğitim vb çalışmalar için uzman, konuşmacı, salon, ulaşım, yemek bedelleri.

·         Başka bir şehirden gelecek genç katılımcılar için ulaşım bedelleri

·         Sticker, rozet, broşür vb kampanya/savunuculuk giderleri

·         İnternet sitesi/sosyal medya kullanımına ilişkin harcamalar

·         Yayın, bülten, matbaa giderleri

·         Afiş, poster

Ne tür harcamalar desteklenmez?

·         Bilgisayar, projeksiyon aleti, yazıcı, telefon vb satın alımlar

·         Yurtdışı etkinlik veya toplantı katılım giderleri

·         Projenin faaliyetleri dışında, başka bir şehirde gerçekleşecek toplantı/eğitim/konferans vb etkinliklere katılım masrafları

Başvuru belgeleri

1- BAŞVURU FORMU (tıklayın)

2- BÜTÇE FORMU (tıklayın)

Başvuru formu ve bütçe formunun ikisi de doldurularak e-posta yoluyla iletilmelidir.
Başvuru formları üzerine tıkladığınızda cihazınıza otomatik olarak indirilecektir.
Sorularınız için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz. Telefonla başvurular yanıtlanamayacaktır.