Güvenli Annelik Haberler

TAPV Akademi Kadın Sağlığı

Kadınlar, gündelik yaşamlarında maruz kaldıkları ayrımcılık ve eşitsizlik sebebiyle kendi bedenlerine, beden ve ruh sağlığına ilişkin bilgilerden mahrum kalabilmektedir. Sosyal destek odaklı çalışmalar ve uygulamaların yanı sıra bu alanlarda bilgilendirme çalışmalarının da yapılabilmesi kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesi için önemlidir. Kadın sağlığı ve çocuk/ergen sağlığını temel alan eğitim programları kadınların bedensel ve ruhsal açıdan “iyi olma halini” destekler.

 

TAP Vakfı Akademi Kadın Sağlığı bölümünde Bedenimizi Tanıyalım, Doğurganlığın Düzenlenmesi, Kadın Sağlığında Koruyucu Davranışlar, Güvenli Cinsellik, Çocukluk ve Ergenlikte Cinsel Eğitim ve Güvenli Annelik ve Doğum Sonrası Dönem gibi 6 başlıkta verilen bilgilerle kadınların temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında; doğru bilgilere erişimini sağlamak, koruyucu sağlık davranışları konusunda rol almalarını teşvik etmek, koruyucu sağlık bilgilerini geliştirmek, sağlık ve kamu hizmet taleplerinin artması amaçlanır.