KVKK Uyarınca Uyarınca Açık Rıza Beyanı

İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafımdan;

Açık rızanın herhangi bir zamanla sınırlı olmayarak geri çekilebileceği bilgisi tarafıma verilmiş olarak;

Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAPV) Vakfı’na ait internet sitesinde tarafıma sunulan E-bülten Aydınlatma metnini okumuş ve anlamış olarak;

İşbu açık rıza beyanını vermek suretiyle veri sorumlusu tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmesine,

  1. E-Posta Gönderim Sistemine Kayıt İşlemlerinin Yürütülmesi,
  2. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  3. Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İşlemenin tanımının KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olduğunun farkında olarak ve kabul ederek; Tarafıma e-bülten gönderilmesine;

AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.