Neden Okul Eğitimi?

Okullarda Cinsel Sağlık Eğitimi Hakkında

Cinsellik insan gelişiminin ve bütünlüğünün önemli bir parçasıdır. Özellikle bedenin çocukluktan çıkıp hızla büyümeye-gelişmeye başladığı ergenlik dönemiyle birlikte daha önemli hale gelir. Çünkü ergenlikle birlikte meydana gelen değişimlerin merkezinde cinselleşme vardır. Ergen, cinsiyet hormonlarının etkisiyle başlangıçta bedeninin bazı bölümlerini daha sonra tamamını kapsayan pek çok değişim yaşar, cinsel dürtüleri yoğunlaşır, üreme yeteneği kazanır. Bu değişim süreci daha çok biyolojik boyutuyla öne çıksa da, psikososyal boyutta yaşadıkları da onu yetişkinliğe hazırlar. Sosyal ve duygusal ilişkilerini geliştirir, toplumsal rol denemeleri yapar, özel alanını, sınırlarını, beklentilerini ve değerlerini tanımlamaya başlar.

Küçük yaşlardan itibaren gelişim dönemi özelliklerine uygun olarak verilen cinsel eğitim, çocuğu bu karmaşık sürece hazırlar, ergenlik döneminde yaşayacağı değişimlerle baş etmesini kolaylaştırır, bilgi düzeyini ve farkındalığını yükselterek riskli tutum ve davranışlardan korunma konusunda sorumluluk almasını destekler.

TAP Vakfı tarafından bu gerekçelerle hazırlanan ve 12 yıldır sürdürülmekte olan “Cinsel Sağlık Eğitim Programı (CSEP)”, ergenlerin cinsel gelişimlerini desteklemeyi ve “güvenli cinsellik” kavramı çerçevesinde kazanacakları bilinç ve farkındalık ile riskli davranışlardan korunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Cinsel Sağlık Eğitimi ile ergenlerin;

– Bedenlerinin kendilerine ait, özel ve değerli olduğunu fark etmelerini,
– Ergenlik döneminde yaşayacakları değişimlerle baş edebilmelerini,
– Kadın-erkek üreme organlarını ve işlevlerini öğrenmelerini,
– Özbakım konusunda doğru tutum ve davranış geliştirmelerini,
– Özel konuların ve bedene dair ayrıntıların paylaşımında sınır koymanın önemini fark etmelerini,
– Özel alanlarını ihlal edecek davranışlar karşısında doğru tutum ve davranış sergilemelerini,
– Toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulamalarını,
– Cinsel kimlikleriyle barışık ve güvenli bir duruş sergilemelerini,
– Birbirlerinin değerlerine, sınırlarına saygı gösterme konusunda duyarlılık kazanmalarını,
– Cinselliğe “güvenli cinsellik” kavramı çerçevesinde yaklaşarak risklerden korunmalarını,
– Doğru bilgi kaynaklarına yönelmelerini desteklemek hedeflenmektedir.