Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Çalıştayları

Ergenlerle çalışan psikolojik danışmanları/rehber öğretmenleri ergene cinsel sağlık eğitimi ve danışmanlık konusunda daha donanımlı, güçlü ve yapıcı bir noktaya taşımak amacıyla gerçekleştirilen Ergene Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayları ile psikolojik danışmanların/rehber öğretmenlerin;

  • Cinselliğe yaklaşımlarını ve bu konudaki değerlerini fark etmelerini sağlayarak bilgilendirme-danışmanlık süreçlerinde objektif bir duruş sergilemelerini,
  • Ergenlerin cinsel gelişim süreçlerindeki ihtiyaç, merak ve kaygılarına bütünsel bir perspektifle yaklaşmalarını,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, cinsel haklara saygılı, özel hayatın sınırlarını koruyabilen bir eğitim-danışmanlık ortamı oluşturmalarını desteklemek hedeflenmektedir.

Çalıştaylar, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nden, okul rehberlik birimlerinden veya bireylerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda 2 veya 3 gün sürecek şekilde organize edilmektedir.

Çalıştay kapsamında, ergenlerin ihtiyaç ve beklentileri, ergenlik dönemi değişimleri, cinsel eğitimin anlamı ve ilkeleri, cinselliğin konuşulabilirliği, değerler ve öğrenciye yansıyanlar, cinselliğin boyutları, bedeni tanımak, bedenin özelliği ve korunması, özel alan ve sınırlar, toplumsal cinsiyet, ergen cinselliği ve yasal boyut, cinsel istismar, bilgi kaynakları gibi konular katılımcı yöntemlerle ele alınmaktadır.