Raporlar

Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi: Kadına Yönelik Şiddet Alanında Servis Sağlayıcılarla Çalıştay Raporu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi’ni yürütmektedir. Yürütülen bu proje bağlamında kadına yönelik şiddetin kadın sağlığına olan bütüncül etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede sağlık kuruluşlarının; sağlık çalışanlarının sorumlulukları ve kadına yönelik şiddet vakalarında vaka yönetiminin tıbbi sosyal hizmet bağlamının ele alındığı Kadına Yönelik Şiddet Alanında Servis Sağlayıcılarla Çalıştay, 21.03.2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda kadına yönelik şiddet alanında çalışan 25 kurum temsiliyle 32 katılımcı katılmış ve bu katılımcılar İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ŞÖNİM, Kadın Konukevleri ile çeşitli belediyelerin yerel yönetimleri, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinden oluşmuştur.

Bu kapsamlı raporun ortaya çıkmasında katkı sağlayan değerli konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılarımıza içten teşekkür ederiz

Raporu görüntülemek için tıklayınız.