Cinsel Sağlık Eğitim Programı

Çocukların ve ergenlerin kendilerini sağlıklı olarak tanımlayabilmek için cinsellik hakkında doğru bilgi edinmeleri önemlidir. Günümüzde teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde çocuk ve ergenlerin cinsellik konusunda ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca erişebildikleri düşünülse de doğru bilgi kaynaklarına ulaşmak konusunda sorun yaşandığı görülmektedir. Güvensiz kaynaklar ve bilimsel olmayan yaklaşımlar bilgi kirliliğine sebep olmakta ve doğru bilgiye erişimi engellemektedir. CSEP’te benimsenen bütüncül yaklaşım, çocuk ve ergenlerin cinsel davranışların ötesinde bedenini tanımasını, kendisi hakkındaki algı ve yargılarını, seçimlerini, diğer çocuk ve ergenler hakkında neler düşündüğünü ortaya çıkarmasına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda çocuk ve ergenlerle bire bir buluşmayı sağlayan okul eğitimleri, ebeveyn ve öğretmenleri destekleyici seminerler ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden (RAM), okul rehberlik birimlerinden veya bireylerden gelen talepler ile düzenlenen çalıştaylar yapılmaktadır. TAP Vakfı, cinsellik konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini yükselterek toplumun cinsel sağlığına katkıda bulunmak amacıyla;

  • Bireylerin bilimsel bilgiye erişimini kolaylaştırmak üzere, telefonla ve internet üzerinden bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermekte,
  • Çocukların ve ergenlerin cinsel gelişim süreçlerini desteklemek üzere, okullarda cinsel eğitim çalışmaları yürütmekte,
  • Çocukların cinsel gelişim süreçlerindeki ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere, ebeveynlere, psikolojik danışmanlara, öğretmenlere yönelik seminerler ve çalıştaylar gerçekleştirmekte,
  • Sağlık hizmet sunucularının cinsel sağlık konusundaki bilgi ve uygulamalarını geliştirmek üzere, hemşire ve ebelere yönelik eğitim çalışmaları yapmaktadır.