Güvenli Cinsellik ve Gençlik Çalışmaları

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı çalışmaları, bireylerin gereksinimleri, bedenleri, üreme davranışları ve cinsellikleri hakkında farkındalıklarını artırmayı içerir. Güvenli Cinsellik bu yaklaşımın temel bileşenlerinden biridir. Türkiye’de özellikle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda yaşanmakta olan artış, Vakfımız için de bu alanı giderek daha önemli bir konu haline getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de %400’e yaklaşan bir artış hızına sahip HIV yayılımı ise bu çalışmaların merkezinde HIV konusunun yer almasını beraberinde getirdi. HIV yayılımındaki bu artış, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, giderek daha fazla oranda gençleri, mültecileri ve erkeklerle cinsel deneyim yaşayan erkekleri etkiliyor. Bu çerçevede Vakfımız kilit gruplara yönelik farkındalık arttırma, bilgilendirme ve davranış değişikliği yaratmaya odaklanmış ve bunları gerçekleştirmek için de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini güçlendirerek değişim yaratmayı amaçlıyor. Bu değişimi yaratmak için Vakfımız:

  • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara dair tanı ve tedavi süreçlerini güçlendirecek bilgi ve kapasitenin arttırılması
  • Doğru bilgi ve davranışların yaygınlaşması için kilit gruplara yönelik işbirliklerinin desteklenmesi
  • Sivil toplum alanında kapasitenin desteklenmesi
  • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yayılımının engellenmesi için kamu kurumlarının güçlendirilmesi

amaçlarına yönelik bir Güvenli Cinselliği ana akımlaştırma yaklaşımı geliştirdi. Bu yaklaşımla, farklı gruplara yönelik aşağıda özetlenen spesifik çalışmaların yanı sıra hem Kadın Sağlığı Eğitim programlarımızda hem de öğrencilere ve öğretmenlere yönelik programlarımızda güvenli cinselliğin önemli bir unsur olarak yer alması sağlandı. Program ile birlikte Güvenli Cinsellik Danışma Hattı, 1 Aralık Gençlik Fonu ve okullarda cinsel sağlık eğitimleri gibi farklı başlıkların yer aldığı geniş bir programla özellikle HIV/AIDS alanında farkındalığın artması ve hizmet sunumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.