1 Aralık Gençlik Çalışmaları Fonu

1 Aralık Gençlik Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan bir programdır. TAP Vakfı, 1 Aralık Gençlik Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları desteklenmektedir. Özellikle, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların gençleri giderek artan bir hızla etkilediğinin Sağlık Bakanlığı verileriyle doğrulandığı ülkemizde, gençlerin bu alanda doğru bilgiye erişimini yine gençler aracılığıyla sağlamak Vakfımızın güvenli cinsellik yaklaşımının bir parçasıdır.

1 Aralık Gençlik Fonu kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinlikleri desteklenmektedir. Böylece, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulması amaçlanıyor.