HIV Test Merkezlerinin Desteklenmesi

Vakfımız, HIV alanındaki gelişmelerin hızı ve kapsamı açısından mevcut çabalara bir katkı olarak, 2017 yılından bu yana, Türkiye’de hizmet sunan Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezleri (GTDM) ile bir araya gelerek kapasite güçlendirme çalışması bünyesinde, merkezlerden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, merkezlerin LGBTİ+’lere yönelik hizmet sunma kapasitesini güçlendirecek bir proje yürütmektedir. GTDM’lerin LGBTİ+’lere daha iyi ulaşabilmesi ve ihtiyaca yönelik kapsamlı danışmanlık vermesini destekleyecek temel “rehber ilkeler” ve buna dayalı bir eğitim programı oluşturularak rehber ilkelerin belirlenmesi için toplantılar düzenlenmektedir. Toplantılarda;

 • Toplumsal cinsiyet kimliğinin anlaşılması,
 • Dilin doğru kullanılması,
 • HIV ile yaşamanın zorluklarının anlaşılması,
 • Sağlık haklarının öğrenilmesi,
 • Hak ihlalleri ile mücadele edilmesi,
 • Mahremiyet hakkının gözetilmesi,
 • Bilginin yaygınlaştırılması,
 • Medyada bilginin doğru aktarımı ve bilinçli habercilik yapılmasının sağlanması,
 • Aile hayatına yansıyan problemler, ebeveyn ilişkilerinin anlaşılması,
 • Çalışma ve sosyal hayatta yaşanan problemler ile mücadele edilmesi,
 • Tanı merkezlerine başvurunun yaygınlaştırılması,
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
 • HIV /AIDS konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.