Deprem Sonrası Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin Desteklenmesi (2012-2013)

Van (2012-2013)

İlde birbirini takip eden iki deprem sonrasında çadır kentlerin konteynırlara dönüştürülmesinin ardından, çeşitli mahallelerde konumlandırılmış yerleşimlerde yaşayan ailelerle yönelik bir destek programı oluşturduk. Alanda çalışmalar yapan sivil Toplum kuruluşları; Van Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) ile Van Kadın Derneği (VAKAD) ve İl Sağlık Müdürlüğü AÇSAP şubesi ile yapılan görüşmelerin ardından; ihtiyaçlara odaklı ve sağlık sorunlarının çözümünü destekleyecek bir eğitim program hazırlandı.   31 Ocak – 2 Şubat 2012 tarihlerinde sivil toplum kuruluşlarında çalışan 7 kadına yönelik bir eğitici eğitimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda özellikle çadır-konteynır koşullarında temizlik, mevcut koşullarda sağlıklı beslenme, kış dönemi hastalıklarıyla baş etme, kazalardan korunma, ilkyardım ve üreme sağlığı konularının çalışılmasına başlandı. Çalışmanın yanında bu konularda malzeme desteğini olarak bir  “temizlik paketi” hazırlanarak ve katılımcılara eğitimler sonrası bu paketler dağıtıldı.  Küçük grup eğitimleri ile yürütülen çalışmada 250 kadına ulaşıldı 14-17 Mart 2012 günlerinde yöreye yapılan ziyaretle sürdürülen çalışmalar yerinde gözlendi ve eğiticiler ile toplanılıp, değerlendirme yapıldı.

Adapazarı1999-2000

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini takiben ekiplerimiz, temel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yanı sıra hijyen ve çevreye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Sağlık hizmetlerini desteklemek amacıyla çeşitli kanallar harekete geçirilerek ilaç temin edilmiş, muayene ardından ilaçlar verilmiş, gereken durumlarda hastaların ileri tetkik ve tedavileri için hastanelerle temas kurulup sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir

Vakıf 1999 yılı sonundan itibaren çalışmalarını Marmara Bölgesi’nde depremden zarar gören iller üzerinde yoğunlaşmıştır. 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde olan büyük depremlerin ardından Vakıf elemanları önce Adapazarı’nda temel sağlık hizmetleri vererek çalışmalara başlamıştır. Rotary 2000 çadır kentinde çalışılan 4 aylık dönem boyunca bu çadır kentte oluşturulan sağlık çadırında 527 kadın ve çocuğun muayene ve tedavileri yapılmıştır.

Düzce (1999-2004)

İkinci depremin ardından Düzce’de çalışmaya başlayan Vakıf ekipleri, temel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yanı sıra hijyen ve çevreye yönelik faaliyetlerde bulundu. 2000 Şubat ayından itibaren çay mahallesine “TAP Vakfı Afet Sonrası Destek Programı 1. Sağlık Ünitesi” çalışmalarını yürütmüştür.  Özel olarak tasarlanmış ünitede kadın ve çocuk sağlığının yanı sıra aile planlaması konusunda hizmet verilmiştir; ilaç ve koruyucu araçlar ücretsiz dağıtılmıştır. Özellikle afet sonrası sağlık hizmet zincirinin kolaylıkla ulaşamadığı hizmetleri desteklemeyi amaçlayan çalışmada 2002 yılı ilk dört ayında  ortalama günde 30 hastaya hizmet verilmiştir.  Bu çalışma Mayıs 2002 itibariyle sona ermiştir.

Daha sonra,  Düzce’de iki karavan ve bir sabit ünite ile düzenli hizmet vermeye başlayan Vakıf, çadır kentlilerin yaşam koşullarını iyileştirecek tuvalet- banyo temini, çamaşırhane kurulması gibi işleri gerçekleştirdi. Çadır kentlerde kötü koşullarda yaşayan kadınları destekleyecek ve rehabilite edecek programlar uygulandı. UNFPA’dan temin edilen üç gezici araçla köylerde benzer çalışmaları sürdüren Vakıf, inşa ettirdiği binada çalışmalarını koordine ederek İl Sağlık Müdürlüğü’ne de bir yer sağlamıştır. İldeki çeşitli sağlık kuruluşlarının donanımını sağlayan Vakfımız, çalışmalarında kendi öz kaynaklarını ve Amerikan Board, Dünya Kiliseler Birliği, NTV televizyonunun kampanyasından elde edilen desteği kullanmıştır.