Güneydoğu’da Aile Sağlığını Geliştirme Çalışmaları (2000–2004)

Anne- çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Batman’da 2000 yılından itibaren çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devlet Hastanesi, ana- çocuk sağlığı merkezi ve mevcut sağlık ocaklarına yapılan malzeme ve eğitim desteğinin ardından, 2002 yılı sonunda yapımına başlanan sağlık ocağı inşaatı tamamlanmış, gerekli demirbaş malzemeler alınarak sağlık ocağı hizmete hazır hale getirilmiştir.

Kentin gelişmekte olan mahallelerine hizmet verecek sağlık ocağının Batman’da birinci basamak sağlık hizmetlerini sürdürmede ve yaygınlaştırmada önemli bir rolü olmuştur.

Çalışmalarda Crest Vakfının finansal desteğ kullanılmış, İldeki Sağlık Yönetimi ve İl Özel İdaresi ile işbirliği yapılmıştır.

Eylül 2001 tarihinde başlatılan ve Batman ilindeki sağlık hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan çalışma ile, önce il merkezindeki hastanenin kapasitesini artıracak ek bina yapımı desteklenmiş ve ile yeni bir doğum servisi kazandırılmıştır. Buna ek olarak proje kapsamında ildeki sağlık personelinin hizmet içi eğitimine yönelik çalışmalar ile üreme sağlığı hizmetlerinde kullanılacak araç-gereç ve aile planlaması yöntem desteği sağlanmıştır. Vakfın desteği ile hastanede modern bir randevu sistemi ve kapalı devre TV yayını başlatılmıştır.