Kız Öğrenci Yurtları Sağlık Eğitimleri (2006-2012)

“Baba Beni Okula gönder” Kampanyası Yurt Eğitimleri

Milliyet Gazetesi işbirliği ile yürütülen programda, “Kız Yurtları Sağlık Eğitimi Programı”, kapsamında açılan ve öğrencileri yerleştirilen 20 yurda yönelik aşama eğitim çalışmaları, 2008 yılı sonunda tamamlanmıştır. Öğrencileri sağlık konularında bilgilendirmek amacıyla Vakfımız tarafından hazırlanan “Genç Kızlar için Öz Bakım” broşürü basılarak öğrencilere dağıtılmıştır.

Eğitimlere 2009 yılı içinde de, Milliyet Gazetesi tarafından hazırlanan çalışma programı çerçevesinde Şubat 2009  ayında gerçekleştirilen toplantıda, yurt yönetici ve müdürleri ile çalışmaların sonuçları paylaşılmıştır.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yurt Eğitimleri

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından yaptırılan ortaöğrenim kız yurtlarında gerçekleştirdiğimiz “cinsel sağlık ve öz bakım eğitimi” ile öğrencilerin yaşam alanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız 2008-2012 yılları arasında devam etmiştir. Kız öğrencilerin sağlık, beden ve hijyen konularında bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını arttırarak öz bakım becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz çalışmalarımızı 9 ilde sürdürdük.

Siirt 30, Batman 89, Diyarbakır 109, Şanlıurfa-Viranşehir 70, Şanlıurfa- Dilnihat Özyeğin Yurdu 122, Van-Erciş 149, Ağrı 194, Muş- Malazgirt 113, Muş-Alparslan, SML 131, Muş-Ticaret Lisesi 194, Bingöl 122, Bitlis 187 olmak üzere 12 yurtta gerçekleştirdiğimiz eğitimlere toplamda 51 grup halinde, 1510 kız öğrenci katıldı.

Eğitimlerin içerikleri ve süreleri öğrencilerin yaş dönemlerine uygun olarak düzenlendi. 9-10. sınıflar için 3,5 saatlik bir eğitim programı, 11-12. sınıflar için 4 saatlik program planlandı. Yurtlarda öğrencilerin bulunma saatleri, yurt için ayrılan çalışma günü, öğrencilerin sayısı, eğitime gösterdikleri ilgi gibi nedenlerle eğitim saatleri bazı yurtlarda değişkenlik gösterdi.

Eğitime katılan öğrencilerden gelen geribildirimlere göre; kızların içinde yaşadıkları toplumun yapısının ve değerlerinin farkında olarak, yaşlarının getirdiği değişimlerle birlikte çelişkiler, karmaşalar ve baskı yaşamakta oldukları tespit edildi. Toplumun normları kendilerinde büyük korkulara yol açmasına karşın, toplumda verilen hatalı bilgiler onların tutarsız davranışlar sergilemesine yol açmakta, kendi bedenlerine, haklarına, yaşamlarına yapılan saldırı, istismar ve tecavüzleri arka plana atabilmektedir. Kız öğrenciler, kendilerini korumak konusunda sessiz kalmayı ve sık karşılaştıkları istismara göz yummayı tercih etmekte veya fark edememektirler.

Eğitim öncesi ve sonrasında 393 öğrenciye ön test ve son test uygulandı. Eğitim öncesinde üreme organları ve işleyişi, temizlik konularında %60 olan bilgi düzeyi eğitim sonrasında %95’e ulaştı.