MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gen.Müd. işbirliği ile Aile Sağlığını Geliştirme Programı (1999-2011)

Aile sağlığı eğitimleri ile, görece büyük risk altında olan kadınların, genç kızların ve genel olarak da toplumun yaşamını daha kaliteli, daha sağlıklı ve mutlu kılmak mümkün olabileceği için, bu programla örgün eğitimini çeşitli nedenlerle sürdürememiş kişilere ve özellikle kadınlarımıza ulaşılabileceği düşüncesi, Vakfı, Milli eğitim bakanlığı ile çalışmaya yönlendirdi.

Bu kapsamda hedef grupla doğrudan temas içinde olan Halk Eğitim Merkezleri’nde (HEM) görevli eğiticileri, eğitim verdikleri kursiyerlere, yaşamları boyunca yararlı olacak ve onların yaşam kalitelerini iyileştirecek önemli bilgileri aktarabilmeleri için eğitmeyi planladık. Bu sayede, halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlerimiz, eğitiminde aldıkları Aile Sağlığı konularını nakış-dikiş, resim vb. gibi değişik konularda eğitim gören genç kız ve kadınlarımıza aktarabileceklerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile 1999 yılında ilki imzalanan, 2008 yılında da yenilen ve 2011 yılında sona eren Aile Sağlığı Programı Uygulama Protokolü, HEM’de çalışan öğretmenlere, konuyla ilgili olarak üç tam gün süren eğitimler verilmesini kapsamaktaydı. Bu eğitimlerde;

 • Üreme sağlığı kavram ve riskleri
 • Üreme sistemi, gebeliğin oluşumu,
 • Adet dönemine ilişkin sorunlar
 • Hijyen
 • Ergenlikte bedensel ve ruhsal gelişim
 • Evliliğe hazırlık
 • Gebeliği önleyici yöntemler
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Meme ve rahim ağzı kanserleri ve erken tanı
 • Menopoz
 •  Yaşam dönemlerinde beslenme
 • Üreme/cinsel haklar
 • İletişim

konuları işlendi. Bunların yanı sıra iletişim ve her yaş ve cinsiyetteki insanlar için temel olarak bilinmesi gereken üreme hakları da anlatıldı, Eğitici programı, eğitim dönemi içinde yerinde gözlem, yıllık değerlendirme toplantıları ve gerektiğinde yeni eğiticilerin eğitimi ve malzeme desteği ile sürdürüldü.

Programın iki bacağı vardı :

1.    Eğitici eğitimi çalışmaları :

Bu kapsamda her çalışma yapılan ilde 25 kişilik öğretmen ve usta eğitici guruplarına 3 er günlük eğitici eğitimi programı uygulanıyordu.  Programda iletişim becerileri, eğitim yöntemleri, sunum becerileri, sunum pratiği, eğitim materyali kullanımı, kayıt sistemi ve eylem planı çalışmaları yapılıyor, Kursu tamamlayan katılımcılara eğitici sertifikası veriliyordu 2011 yılı sonu itibariyle açılan kurs sayısı 50. Eğitilen öğretmen sayısı 1.185 idi.

2.    Motivasyon toplantıları :

Bu kapsamda, her yıl eğitim dönemi başında illerde eğitici eğitimi alan öğretmen ve usta eğiticiler ile HEM lerin yöneticilerinin katıldığı toplantılar düzenleniyordu. Toplantılarda bir önceki yıl HEM lerde yapılan ve kayıtları Vakfa gönderilen çalışmalara ilişkin ayrıntılar görüşülüyordu. Yine HEM yöneticilerinin çalışmalar konusunda bilgilenmesi,  eğitimcilerin deneyimlerini paylaşması ve yeni senede yapılacak çalışmaların daha etkin yürütülmesi, bazı bilgilerin tazelenmesi, ihtiyaç ve sorunların belirlenmesi, yeni eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi bu toplantılarda görüşülüyordu..

Eğitici eğitimine katılan öğretmen ve usta eğiticilere kurs sonunda bir eğitim seti veriliyordu. Bu set bir çanta içinde, Eğitim konularının modüllerini içeren “Üreme Sağlığı El Kitabı”,  görsel malzeme desteği kapsamında bir resimli rehber, üreme organ modellerinden oluşuyordu. Eğiticilere gerektiğinde kullanmak üzere, modüldeki konuların akışına uygun sunumların yer aldığı bir  CD  veriliyordu. Ayrıca kursiyerler verilmek üzere hazırlanan cep takvimi ve modül başlıklarına uygun temel mesajları içeren “üreme sağlığı mini rehber”  hedeflenen kursiyer sayısı kadar her yıl çoğaltılıyor ve her eğitim dönemi dönem başında  HEM lerine gönderiliyordu.

Proje uygulamaları ile ilk aşamada kalkınmada öncelikli illerde, daha sonra ek olarak yoğun göç alan illerde uygulandı.

Proje süresince Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Mersin Şanlıurfa Batman, Gaziantep, Kilis, Malatya Mardin, Siirt, Şanlıurfa Elazığ Erzurum Van’ın yer aldığı 25 ilde eğitici eğitimi almış toplam 1185 öğretmen/usta eğitici görev yapmıştır.