Mevsimlik Göçer Tarım İşçilerine Yönelik Çalışmalar(1992-1996)

Bu proje, her tür sigortadan yoksun ve koşulları sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Çukurova’da çalışan göçer kadın tarım işçileri ve ailelerine temel sağlık hizmetleri, eğitim ve aile planlaması hizmeti verme amacıyla yürütülen bir çalışmadır. Yılın bahar ve yaz aylarında Çukurova’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, yüksek doğurganlık davranışının yaygın olduğu bölgelerden (özellikle Şanlıurfa kırsalı)gelen ve çadırlarda, temiz suyun bulunmadığı ortamlarda yoksulluk içerisinde yaşayan yoksul ailelere mensupturlar. Sağlık durumları ve doğurganlıktan kaynaklanan sorunları yaygındır.

Proje, yöredeki sağlık personelinin desteklenerek, imal ettirilen iki sağlık karavanı ile işçilerin yerleştikleri tarla kenarlarını ziyaret etmek ve sağlık hizmetlerini işçilere götürme yaklaşımıyla sürdürülmüştür. Çalışmalar sırasında sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri, işçilerin liderleri olan “elçi” lerin eğitimi, broşür dağıtımı ve sağlık hizmeti sunumu , aile planlaması araçları dağıtımı  yapılmıştır.

1992-1996 yılları arasında Adana Çukuova’da uygulanan proje Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD ve Adana İş ve İşçi Bulma Kurumu işbirliği ile yürütülmüş, çalışılan bölgede yer alan kamu sağlık kuruluşları personeli mesai saatleri dışında göçer işçi yerleşim yerlerini dönüşümlü olarak ziyaret etmişlerdir. Çalışmalar çocuk sağlığı, bağışıklama, temel sağlık hizmetleri ve tüm sağlıkla ilgili konularda danışmanlık ve aile planlaması yöntem uygulamalarını kapsamıştır. Şikayeti olanlar mevcut sağlık merkezleri ve sağlık evlerine sevk edilmiş ve hastalar takip edilmiştir.

Proje, ilk iki yılında The Pathfinder Fund, daha sonra Birleşmiş Milletler Nüfus fonu (UNFPA) tarafından finanse edilmiştir.

Proje çalışmaları ile 4 yıl süresince 20.000 den fazla göçer işçi ve ailesine ulaşılmıştır. Çalışmalar, proje bitiminden sonra yerel sağlık kuruluşlarınca sürdürülmüştür.