Şanlıurfada Gençlerin Güçlendirilmesi Projesi (2012-2014)

Şanlıurfa’da Gençlerin Güçlendirilmesi Projesi

Gençlerin Güçlendirilmesi Projesi; Şanlıurfa’da yaşamakta olan gençlerin yaşam becerileri alanında güçlendirilmesi ve ilde gençlerle çalışmalar yürüten karar vericiler, okul yönetimleri, toplum liderleri ve aileler düzeyinde gençlerin sorunları ve ihtiyaçları alanlarında farkındalık geliştirilmesi amacıyla İsveç Konsolosluğu ve Hollanda Başkonsolosluğu desteği ile 2013 yılında uygulanmaya devam etmiştir.  18 ay olan proje dönemi Eylül 2012 – Şubat 2014 dönemini kapsamaktadır.

2013 yılı boyunca uygulanan ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Şanlıurfa Belediyesi, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile Şanlıurfa’daki Gençlik Merkezleri’nde gerçekleşen eğitimlerde 10-19 yaş arası 1500 gence ulaşılmıştır.

Projenin eğitim programı; her biri 3’er saat olan Özgüven ve Geleceğe Bakma, Yaratıcılık ve İletişim Becerileri, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Bedensel Gelişim ve Sağlık başlıklarından oluşan 5 eğitim modülünden oluşmaktadır. Proje kapsamında; 27 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen açılış toplantısını takiben, uygulayıcılar için eğitici eğitimleri tamamlanmıştır ve 10 eğitici ile 2013 yılı boyunca eğitimler gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sonunda ergenlerin bir arada haklarını konuşmaktan memnun oldukları, eğitim öncesinde insan hakları ve toplumsal cinsiyet konularında hatalı olan bilgilerinin eğitimden sonra %60 oranında iyileştiği eğitim öncesi ve sonrası yapılan anketler ile saptanmıştır. Proje eğitimleri süresince cinsiyet rollerini kırmak ve cinsiyet duyarlılığını teşvik etmek amacıyla gençler bir arada eğitim görmüşlerdir. 26 Şubat 2014 tarihinde Şanlıurfa’da projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kapanış toplantısında proje sonuçları proje ekibine sunularak projeye katılan 10-15 yaş arası 6 ergen projeyle ilgili düşüncelerini paylaşmıştır. Toplantının ikinci kısmında; her birine eğitimlerde yer alan 10-15 yaş arası 20 ergenin katıldığı kukla atölyesi ve “Ayrımcılığa Hayır” atölyesi düzenlenmiştir.