Yerel Medya ile Üreme Sağlığının Desteklenmesi (1998-2000)

Trabzon

Özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla oluşan Cumhuriyetlerin halklarının turizmin ve ticaret amacıyla Trabzon’a gösterdikleri ilgi,  bölgesel bir ticari merkezi olan ilin, özellikle cinsel sağlık konusunda yüksek risk alanı olması nedeniyle, bu konuda daha yoğun çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermişti.  Bu durum Trabzon halkının üreme sağlığı alanında gerek bilinçlendirme gerekse hizmetlerin etkinliği arttırma konusunda öncelikli  bir alan olması sonucunu doğurdu.  Bunu gerçekleştirmek üzere ülkemizde pek çok ilde olduğu gibi  Trabzon’da da etkili bir iletişim kanalı  olan yerel medya ile  işbirliği yapıldı.

Vakfımız, Mart 1998 tarihinden başlayarak 18 ay süresince medya  aracığı ile  cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve üreme sağlığı  konularında  çalışmaya başladı. Proje medyada çalışanların bu konudaki bilgi düzeylerini yükseltmeyi ve duyarlılıklarını arttırmayı hedeflemekteydi.

Çalışma Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ Gmbh)   desteği ile yürütüldü.

Bu konudaki yayın ve programların hazırlanması konusunda destek sağlanarak, kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve bilgilendirilmesi sağlandı. İlde düzenlenen çeşitli çalışmalar, etkinlikler, toplantyılar, yarışmalar ile yerel medyada önemli ölçüde duyarlılık oluşturuldu, konuyla ilgili haber-program sayısında çok ciddi artış sağlandı.

Şanlıurfa-Adana

Projenin  esas olarak yerel medyada çalışanlarla yerel otoritelerin, bilgilendirme kampanyaları ve eğitim programları ile üreme sağlığı ve kadınlara ilişkin konularda duyarlılıklarının arttırılmasını amaclamaktaydı.

“Üreme Sağlığı ve Kadının Statüsü Konularının Yerel Medya ve Bilgilendirme, Eğitim, İletişim Kampanyası ile Desteklenmesi” projesi, belirtilen konularda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak için Güneydoğu Anadolu bölgemizde uygulanmak üzere hazırlanmıştır.  Adana ve Şanlıurfa illeri proje kapsamında yer almıştır.

Projenin etkinlikleri içerisinde; yerel medya çalışanları ve il yöneticileri ile destek oluşturma toplantıları yapmak, yerel medya çalışanlarının üreme sağlığı ve kadının statüsü konularında haber üretimi, radyo ve TV programları yapımı kapasitelerini arttırmak, üreme sağlığı konuları eğitimlerinin hedefi olan yöre halkına yönelik görsel ve yazılı malzeme hazırlamaktı.

Hedeflenen çalışmalar yapılmış, bölgede düzenlenen çeşitli çalışmalar, etkinlikler, toplantyılar, yarışmalar ile yerel medyada önemli ölçüde duyarlılık oluşturulmuş, konuyla ilgili haber-program sayısında çok ciddi artış sağlanmıştır.