Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Çalışması (2002)

Bu çalışma Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 3. Ülke Programı kapsamında Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmekte olan tanıtım ve savunuculuk programı kapsamında Ekim – Aralık 2002  döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu program kapsamında yapılanlar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde kadın ve sağlık alanında etkin olan sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir eğitim programı, iki ilde yapılan yerel toplantılar, bir sivil toplum kuruluşları ağı oluşturulmasına ilişkin değerlendirme raporu ve eğitim modüllerinin hazırlanmasıdır.

Eğitim modülleri aşağıda yazılı konularda hazırlanmıştır.

  • Savunuculuk ve işbirliği
  • Proje geliştirme ve araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
  • İletişim ve sunum becerileri
  • Gönüllülük ve gönüllü çalışmanın yönetimi
  • Kaynak yaratma

6-10 Kasım 2002 tarihleri arasında Ankara’da beş günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu programa Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mersin’den 14 kuruluş katılmıştır. Kadının Statüsü  ve Sorunları Genel Müdürlüğü  ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu temsilcilerinin de katıldığı program bu alandaki uluslararası konferansların kararları, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyet, proje geliştirme ve kaynak yaratma konularında odaklanmıştır. Programın tamamlanmasının ardından hazırlanan eğitim raporları tüm katılımcılara gönderilmiştir.

Bu program sonrasında iki ilde, Gaziantep ve Şanlıurfa’da katılımcılarla birlikte yerel toplantılar gerçekleştirilmiştir. Geniş bir katılımla 22 ve 23 kasım 2002 tarihlerinde düzenlenen bu çalışmalara diğer sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ilgili kamu kuruluşları temsilcileri de katılmışlardır.  Üreme sağlığı ve kadın alanında yapılan çalışmalara ilişkin sorunların tartışıldığı toplantılar programın tanıtımını da kapsamaktadır.  Bu çalışmanın bir boyutu da yerel sivil toplum kuruluşlarının değerlendirilmesi ve bu konudaki görüşlerinin alınmasını takiben hazırlanan  yerel düzeyde iletişim ağı oluşturulması konulu rapordur.