Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı

 

Güvenli Annelik Hizmetleri 1987 yılında Nairobi’de yapılan bir toplantı ile 100’den fazla ülkede uygulanmaya başlanmış ve 1994 yılında da ülkemizde Güvenli Annelik çalışmalarına başlanmıştır.

Güvenli Annelik hizmetleri ağırlıklı olarak koruyucu sağlık hizmetlerini içerir ve gebe, lohusa ve ailenin kendi kendisini yönetmesini, evde bakımını öngörür. Sağlık personeli kadın ve ailesi ile etkin iletişim kurarak sağlık kurumuna duyulan güveni geliştirir, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gebe ve ailesini bilinçlendirerek, kadının kendi bakımını yönetebilmesini, düzenli kontrollere gelmesini sağlar. Böylece riskler erken dönemde fark edilerek, önlem alınması sağlanır.

TAP Vakfı Güvenli Annelik Programı orta ve düşük gelir düzeyinde, eğitim düzeyleri düşük, iş yaşamına katılımları sınırlı, doğurganlığı yüksek ve kamu sağlık hizmetlerini kullanan kadınların gebelik konusunda bilinç düzeyini ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle I. ve II. Basamak Sağlık Hizmet Birimlerinde çalışan hekim, ebe ve hemşireler programın ulaşmayı hedeflediği sağlık hizmet sunuculardır. Sağlık sistemi içindeki yöneticiler, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşu yönetici, çalışanları ve yerel medya temsilcileri, uygulama süresinde iletişim içinde çalışılan gruplardır.

Geniş bir uzman grubu tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı’nca son şekli verilen eğitim modülleri, sağlık personeline yönelik üreme sağlığı hizmet içi eğitimlerine entegre edilmekte, iller bazında İl Sağlık Müdürlükleri işbirliği ile hizmet birimlerine ulaşılmaktadır. Birinci ve ikinci basamak sağlık merkezlerinde gebe ve lohusalara sunulan sağlık hizmetlerinde eğitim ve danışmanlık boyutunun desteklenmesi ve sonuçta hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.