Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi

 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gözlendiği alanlardan biri de eğitimdir. Dünyada eğitim hakkına ulaşmada kız öğrenciler çoğunlukla dezavantajlı konumdadır. Erkeklerin okuma-yazma oranı, eğitimde geçirilen zaman, yükseköğretimden mezun olma oranları kadınlara göre daha fazladır. Cinsiyet rollerinin ve kalıplarının bir sonucu olarak mesleki alandaki eğitimlerde de teknik bilimler, mühendislik gibi alanlarda erkekler, sosyal bilimler alanında  da kadınlar ağırlıktadır.

MESS Eğitim Vakfı ve TAP Vakfı işbirliğinde 2018 yılından bu yana Mesleki ve Teknik Liselerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı arttırmak ve kız öğrencilerin güçlenmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik iki ayrı bilgilendirme yapılmaktadır. Özellikle elektrik-elektronik, metal, makine, tesisat, inşaat, bilişim gibi erkeklerin yoğun olduğu bir alanda az sayıda bulunan kız öğrencileri desteklemek, güçlendirmek ve tüm öğrenciler için toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda,

  • Meslek liselerinde okumakta olan öğrencilerin toplumsal cinsiyet kavramı konusunda farkındalık geliştirmelerini,
  • Cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı toplumsal sorunlar ve eşitliğin yaşamlarına getireceği kazanımlar konusunda bilgilenmelerini ve bu alana duyarlı / bilinçli bir şekilde yaklaşmalarını,
  • Kız öğrencilerin gelecek planları ve kariyer seçeneklerini değerlendirmesi süreçlerinde cinsiyetlerini bir engel olarak değerlendirmemelerini,
  • Erkek öğrencilerin cinsiyet eşitsizliğini destekleyen tutum ve davranışlarını fark etmelerini ve değiştirme yönünde motive olmalarını sağlayacak bir bilgilendirme ve söylem paketiyle tanışmalarını, bu kavramlar üstüne düşünmelerini ve sorgulamaları sağlamak hedeflenmektedir.

Kelimelerin, renklerin, mesleklerin cinsiyeti olur mu? Gençler “Bizim dünyamızda olmaz, sizin dünyanızda da olmasın” diyor.