Özel Sektörde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları

Vakfımız, toplumsal cinsiyet çalışmaları kapsamında, özel sektördeki kurumların, kurumsal sorumluluk olgusu ile sosyal sorumluluk olgusunu birleştirerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğine alternatif çözümler üretme ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını çalışma yaşamındaki yetişkinlere yaymayı önemsemektedir. Bu kapsamda, özel sektörde;

  • Çalışanlara ve yöneticilere yapılacak seminerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda algı değişikliği yaratmak,
  • Yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda paydaşlarda (gençler, kamu çalışanları, işverenler) farkındalık yaratmak ve ihtiyaç duyulan uygulamaları hayata geçirmeleri için gerekli bilgi aktarımını gerçekleştirmek,
  • Sosyal sorumluluk çalışmaları ile projenin desteklenmesini sağlamak,
  • Yerel ve ulusal iletişim çalışmalarıyla yaratılan farkındalığı yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.

Özel Sektörde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları kapsamında 2018 yılında yürütülen Hayallerimizi Kodluyoruz Projesi’ni görmek için tıklayınız.