Yerel Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Vakfımız 2010 yılından bu yana kadın sağlığı programı çerçevesinde 50’den fazla yerel yönetimle kadın çalışmaları bağlamında işbirliği içinde çalışmaktadır. Yerel birimler arasında işbirliği, dayanışma ve deneyim paylaşımının sınırlı olması kadın çalışmalarının bütününü de etkilemekte. Kadınlara yönelik hizmetlerin kadın haklarını temel alan bir yaklaşımla yürütülmesini desteklemek üzere yapılan projelerle kadın çalışmaları yürüten yerel kurum ve kuruluşların toplumsal cinsiyet eşitliğine temelinde çalışmalarını planlamalarına destek verilmektedir.

Yapılacak çalışmaların çerçevesi, eşitliği destekleyici kurumsal mekanizmaların oluşturulması, hazırlanacak stratejik planlara eşitlik temelinde hedef ve önceliklerin uyarlanması, eşitlikçi yaklaşımın yaygınlaştırılması, yerel eşitlik eylem planlarının oluşturulması, örnek uygulama ve metotların geliştirilmesi ve yerelde sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin güçlendirilmesi şeklindedir.