Projeler

27 Ekim Trabzon Kadın Sağlığı Çalıştayı

27 EKİM TRABZON KADIN SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI

Kadın sağlığı koşullarını ve verilerini paylaşmak; yerel yönetimler ve kadın çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarını bu alana katkılarını arttırmak amacıyla TAP Vakfı olrak 2014 yılında Nisan–Haziran aylarında Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa illerinde “Kadın Sağlığı Çalıştayları” düzenlemeye başladık. Kadın Sağlığı Çalıştayı’nın dördüncüsü 27 Ekim 2014’de Trabzon’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan 40 temsilci katıldı. Toplantıda üreme sağlığı ve cinsel sağlık konuları temel alınarak, sorunlar ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar paylaşıldı.

Toplantı açılışını Vakıf Genel Koordinatörümüz Nurcan Müftüoğlu  ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Köksal Hamzaoğlu yaparak “Aile Planlaması” kavramından “Üreme Sağlığı” kavramına nasıl gelindiğini, 1994  Kahire Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda (ICPD)alınan kararları ve Türkiye’nin de kabul ettiği temel noktaları vurguladılar.

*  Nüfus sadece sayılar değil insanlardır.

*   Sürdürülebilir kalkınmanın / gelişmenin tam da merkezine insanların sağlıklı olması, üreme hakları ve kadınların güçlendirilmesini yerleştirilmiştir.

*   Cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) ile üremeye ilişkin hakların sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve tüm insan haklarına ulaşmada temel olduğu kabul edilmiştir.

Trabzon ili özelinde 2014 yılı kadın sağlığının durumunu ve Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün bu alandaki çalışmalarını Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Biriminden Dr. Selma Bulut paylaştı. Bulut, müdürlüklerinin kadın sağlığı alanında amaçlarının anne, bebek ölüm oranlarının düşülmesi ve maternal morbiditenin azaltılması olduğunu belirtti.

Kadın Dostu Kentler Ortak Programı Trabzon il Koordinatörü Sinem Mısırlıoğlu eylem planında hizmetlerin cinsiyetsiz olması gerektiğine dikkat ettiklerini; kadınların sağlık arama davranışını güçlendirmeye, dezavantajlı kesimlerin bilgilendirilmesine, HIV’i önceliklendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Yaşam Kadın Merkezi Derneği’nden Nurber Gürdal gençlerin üreme sağlığı sorunlarından ve ilde yaptıkları çalışmadan söz etti. Gürdal 3 dezavantajlı okulda öğrencilere yönelik eğitim yaptıklarını ve eğitimlerin sürdürülebilir olduğunu ifade etti.

Tabip Odası başkanı Ahmet Rıza Güner, aile hekimliklerinin artık koruyucu sağlık hizmetleri tapamadığını, çalışan ihtiyacı olduğunu söyledi. Güner, eskiden sağlığa erişimin kısıtlı olduğunu, şimdi ise arttığını fakat kalitesinin düştüğünü, reçete yazımına döndüğünü belirtti.

Barodan Işıl Güner, kadınla ilgili ve diğer konularda verilere ulaşamadıklarını, bu nedenle çalışma planlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Toplantının ikinci kısmında katılımcılar önce Tarbzon’da kadın sağlığı alanında gözlemledikleri sorunları sıraladılar:

·         Menopoz ve yaşlılık döneminde kadınlara  yeterli destekte bulunulmaması

·         Bilgiye ve hizmet sunumuna ulaşımın zorluğu

·         Cezaevlerindeki kadınların sağlık sorunları

·         Emzirme desteğinin yetersiz olması

·         Engelli kadınların sağlık sorunları

·         Kanserli kadınlara desteğin yetersizliği

·         Ensest, adölesan gebelikler ve çocuk anneler gibi problemler

·         Evlilik öncesi danışmanlığın olmaması

·         Kurumlar arası iletişimsizlik