KSEP Eğitici Eğitimleri

TAPV, Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nı uygulamaya karar veren kurum ve kuruluşların görevlendirdiği eğitici adaylarına yönelik olarak, iki bölüm halinde, 5+5=10 günlük eğitici eğitimi programları düzenlemektedir.

Eğitici eğitiminin amacı, kadın sağlığı kapsamında kadınların sağlık bilincinin yükseltilebilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunabilme konusunda eğiticilere bilgi, tutum ve davranış kazandırmaktır.

İşbirliği yapılan kurumlardan eğitici eğitimi için aday kişiler görevlendirilir.

KSEP eğitimcileri;

  • İnsan haklarına ve cinsel haklara saygılı ve eğitim etiği çerçevesinde çalışabilmeli,
  • Etkin iletişim tekniklerini kullanarak eğitim/danışmanlık yapabilmeli,
  • KSEP modülleri doğrultusunda, belirli bir sistematik ve standartta eğitim/danışmanlık verebilmeli,
  • Eğitim/danışmanlık hizmetini verirken KSEP materyallerini etkin kullanabilmelidir.

Program, soru-cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, demonstrasyon, rol yapma, uygulama gibi yöntemler kullanılarak interaktif şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, her katılımcının, eğitim modüllerinden ikisini seçerek grup eğitimi şeklinde sunum yapması sağlanır ve geri bildirim verilir.

Adıyaman, Ağrı, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak gibi Türkiye’nin birçok ilinden KSEP eğitimcisi bulunmaktadır. Eğitimci ağımız, birçoğu aynı zamanda KSEP kapsamında işbirliği içinde olduğumuz birçok kurumda görev alan, çeşitli alanlarda aktif olarak çalışan kişilerden oluşmaktadır. Eğitimcileri çalıştığı kurumlar arasında il ve ilçe belediyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın danışma merkezleri ve sığınakları, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri, sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır.

Programı uygulayan eğiticilerin gözlemleriyle oluşturulan raporlar ile programın uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra hedef grupta yarattığı değişimlere ilişkin bilgiler edinmesi programın güncellenerek geliştirilmesini ve yarattığı sosyal etkiyi görmeyi sağlamaktadır. Bu bağlamda KSEP eğitimcilerini bir araya getirerek deneyim paylaşımı için ortam oluşturmak, süpervizyon çalışmalarından elde edilen sonuçlar ışığında programa ilişkin bilgileri tazelemek, geleceğe yönelik adımları planlamak, çeşitli sosyal aktivitelerle motivasyonu arttırmak amacıyla her yıl “KSEP Değerlendirme Toplantısı” yapılmaktadır.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı eğitici eğitimine katılmak için aşağıdaki Başvuru Formunu doldurabilirsiniz.