Raporlar

Sağlık Çalışanları Çalıştayı Raporu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı(TAPV), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi’ni yürütmektedir. Yürütülen bu proje bağlamında kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu artırmak hedefinde;

  • Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sağlık Çalışanlarının Önemi,
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruyucu-Önleyici Hizmetler, Kapsamında Sağlık Sistemi Pratikleri ve
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumlararası İşbirliği, oturumlarının olduğu Sağlık Çalışanları Çalıştayı 14.09.2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay aralarında sosyal hizmet uzmanları, aile hekimleri, ikinci ve üçüncü basamakta görev yapan doktorlar, adli tıp uzmanları, sivil toplum örgütü profesyonelleri ve meslek örgütlerinden gelen 43 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamlı raporun ortaya çıkmasında katkı sağlayan değerli katılımcılarımıza içten teşekkür ederiz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız.